ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πηγή: Υπουργείο Εσωτερικών