ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Πηγή: Υπουργείο Εσωτερικών