Ερώτηση για την Αναγνώριση προϋπηρεσίας μεταταγμένων εργαζόμενων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας

ΘΕΜΑ

Αναγνώριση προϋπηρεσίας μεταταγμένων εργαζόμενων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας

Για τους υπαλλήλους που μετατάχθηκαν στην ΠΚΜ, μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, εμφανίζεται μέχρι και σήμερα(!), σοβαρή καθυστέρηση αναγνώρισης, από τις αρμόδιες υπηρεσίες, μέρος της προϋπηρεσίας που τους είχε αναγνωρίσει ο φορέας από τον οποίο προέρχονταν. Αποτέλεσμα αυτού, είναι να μην έχει προσμετρηθεί ήδη υπηρετημένη προϋπηρεσία των εν λόγω εργαζόμενων, κατά συνέπεια την κατάταξη τους σε χαμηλότερα μισθολογικά κλιμάκια.
Έκδηλη λοιπόν είναι η αγωνία και η οικονομική ταλαιπωρία των μεταταγμένων εργαζόμενων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ).
Με δεδομένο ότι ήδη υπάρχει θετική ανταπόκριση για τους μεταταγμένους εργαζόμενους από τον ΟΑΣΘ στην ΠΚΜ:

• Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (4.2.2022) σε απάντηση της με αρ. 1188/15-11-2021 Ερώτησης που κατέθεσαν οι Βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΚΕ, κ. Γιάννης Δελής και κ. Λεωνίδας Στολτίδης, με θέμα: «Προβλήματα των μεταταγμένων εργαζόμενων από τον ΟΑΣΘ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας». (επισυνάπτεται)

• Έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών _ΓΛΚ (24.1.2022) προς την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας (Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων & Υποστήριξης Υποδιεύθυνση Οικονομικού & Ανθρωπίνων Πόρων).
(επισυνάπτεται)

Με βάση τα παραπάνω, σας ερωτούμε:
Σε ποιες ενέργειες έχετε προβεί έως σήμερα ή σκέφτεστε να προβείτε, προκειμένου άμεσα να αποκατασταθεί η κατάφωρη αυτή αδικία σε βάρος των μεταταγμένων εργαζόμενων μέσω ΕΣΚ στην ΠΚΜ. Όχι μόνο αυτών που προέρχονται από τον ΟΑΣΘ, αλλά και αυτών από τα υπολοίπα ΝΠΙΔ και την απολαβή των δικαιωμάτων τους;

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης