anakoinosi_neolaia

Οι υποσχέσεις της κυβέρνησης (Ν∆ – ΠΑΣΟΚ), του ΣΥΡΙΖΑ και των άλλων κομμάτων του ευρωμονόδρομου ότι «θα φέρουν καλύτερες μέρες για το λαό και θα τον απαλλάξουν από τα μνημόνια», εντός των τειχών της ΕΕ και με νέα διαπραγμάτευση, είναι φούμαρα για να μας πάρουν την ψήφο.

Κοροϊδεύουν!
Ενώ γνωρίζουν, κρύβουν ότι:

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν αποφασίσει μνημόνια διαρκείας για όλους τους λαούς!

Έχουν δημιουργήσει μηχανισμούς μόνιμης επιτήρησης και εποπτείας όλων των χωρών – μελών!

Λέμε ΟΧΙ στα δεσμά ΕΕ – μονοπωλίων

Ψηφίζουμε – Δυναμώνουμε το ΚΚΕ παντού!

Με τη «Στρατηγική για την Ευρώπη 2020» (Ιούνης 2010) καθόρισαν ότι «τα κράτη – µέλη που έχουν µεγάλες ανισορροπίες του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, λόγω έλλειψης ανταγωνιστικότητας µόνιµου χαρακτήρα ή εποπτικών και φορολογικών πολιτικών, πρέπει να αντιµετωπίσουν τα βαθύτερα αίτια µε τη λήψη µέτρων που αφορούν τη δηµοσιονοµική πολιτική, την εξέλιξη των µισθών, τις διαθρωτικές µεταρρυθµίσεις…».

Δηλαδή, προκειμένου να διασφαλίσουν την υψηλή κερδοφορία των μονοπωλίων της ΕΕ, πρέπει οι κυβερνήσεις του ευρωμονόδρομου σταθερά να συνεχίζουν τη φοροεξόντωση του λαού, τις περικοπές των κοινωνικών δαπανών, τη μείωση μισθών, τον εκτοπισμό των μικρομεσαίων κλπ.

Σε ό,τι αφορά την παραπέρα συντριβή των εργατικών μισθών, αποφάσισαν ότι «… τα κράτη – µέλη της ζώνης του Ευρώ που έχουν µεγάλα και εµµένοντα ελλείµµατα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, τα οποία οφείλονται σε έλλειψη ανταγωνιστικότητας µόνιµου χαρακτήρα, πρέπει να θέσουν ως στόχο τη
µείωση του πραγµατικού κόστους εργασίας ανά µονάδα προϊόντος».

Με το «Σύμφωνο για το Ευρώ» εξειδικεύουν ακόμα περισσότερο και λένε ότι «το κόστος εργασίας θα βρίσκεται υπό στενή παρακολούθηση και θα συγκρίνεται µε τα άλλα κράτη της Ευρωζώνης και των κύριων εµπορικών εταίρων της ΕΕ».

∆ηλαδή οι μισθοί θα συγκρίνονται και θα μειώνονται ώστε να συγκλίνουν με τους μισθούς εξαθλίωσης που έχουν σε Κίνα, Ινδία και άλλους ανταγωνιστές της ΕΕ!

Το ίδιο ωμά και κυνικά έχουν αποφασίσει την κατάργηση των Συλλογικών Συμβάσεων και τη γενίκευση των ατομικών, να εξολοθρεύσουν παντού τη σταθερή εργασία υπέρ της προσωρινής, ελαστικής εργασίας με μισθούς πείνας.

Νέες αυξήσεις στα όρια συνταξιοδότησης.

Νέες μειώσεις σε συντάξεις, επιδόματα, Υγεία.

Με τη «Στρατηγική Ευρώπη 2020» καθορίζουν ότι «είναι απαραίτητο να ευθυγραµµιστεί η ηλικία συνταξιοδότησης µε το προσδόκιµο ζωής, να µειωθούν τα συστήµατα πρόωρης συνταξιοδότη- σης…». Ταυτόχρονα προβλέπουν την παραπέρα μείωση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών.

Επιπλέον με τη «Λευκή Βίβλο» και την «Πράσινη Βίβλο» για τις συντάξεις προβλέπουν ότι πρέπει να πληρώνονται οι ασφαλισµένοι κάθε µήνα αναλόγως του χρηµατικού διαθέσιµου!

Με το «∆ημοσιονομικό Σύμφωνο» έχουν αποφασίσει τη θέσπιση στο Σύνταγμα ή με νόμο της υποχρέωσης για «πλεονασματικούς προϋπολογισμούς» ή με ανώτερο έλλειμμα το 0,5% του ΑΕΠ. Σε περίπτωση υπέρβασης, θα ενεργοποιείται ένας αυτόματος μηχανισμός «διόρθωσης» για τη λήψη μέτρων!

Δηλαδή δε χρειάζονται πια την τρόικα. Και χωρίς αυτήν, όποια και αν είναι η κυβέρνηση, από κόμματα του ευρωμονόδρομου, θα παίρνει διαρκώς νέα αντιλαϊκά μέτρα, προκειμένου να καλύπτει τους κανόνες του «συμφώνου».

Επίσης προβλέπουν την «επιβολή κυρώσεων σε χώρες με έλλειμμα μεγαλύτερο του 3% του ΑΕΠ». Όποια το ξεπεράσει, θα παραπέμπεται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την επιβολή προστίμου που θα καταβάλλει στο Μόνιμο Μηχανισμό Στήριξης (ESM).

Ακόμα έχουν αποφασίσει την αυτόματη επιβολή από την Κομισιόν «δηµοσιονοµικών και οικονοµικών προγραµµάτων», δηλαδή μνημονίων, σε χώρες που το δημόσιο χρέος ξεπερνάει το 60% του ΑΕΠ. Και οφείλουν να το μειώνουν κατά 1/20 του ΑΕΠ κάθε έτος. Αυτό για την Ελλάδα σημαίνει ότι θα συνεχίζεται για πολλές ακόμη δεκαετίες η εξοντωτική για το λαό οικονομική πολιτική για να έχει πρωτογενές πλεόνασμα, ώστε να χρησιμοποιεί μέρος του, για τη μείωση του χρέους.

Με τον Κανονισμό της ΕΕ «472» (21 Μάη 2013) που έχει τεθεί σε εφαρμογή το 2014 προβλέπουν: «Τα κράτη – µέλη παραµένουν υπό εποπτεία µετά το πρόγραµµα (µνηµόνιο) εφόσον δεν έχει εξοφληθεί τουλάχιστον το 75% της χρηµατοδοτικής συνδροµής που έχει ληφθεί από τον ΕΜΧΣ, τον ΕΜΣ ή το ΕΤΧΣ (τους μηχανισμούς δανειοδότησης της ΕΕ)» (αρθρο 14.1).

Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα ακόμα και όταν βγει στις καπιταλιστικές αγορές για δανεισμό, θα βρίσκεται σε «καθεστώς εποπτείας», τουλάχιστον για ακόμα 30 χρόνια!

Ακόμα έχουν αποφασίσει ότι η Κομισιόν μαζί με την ΕΚΤ θα στέλνουν «τακτικές αποστολές επιθεώρησης στο κράτος – µέλος υπό εποπτεία µετά το πρόγραµµα, προκειµένου να εκτιµήσει την οικονοµική, δηµοσιονοµική και χρηµατοπιστωτική του κατάσταση». (αρθρο 14.3). Με άλλα λόγια, όταν τελειώσει το μνημόνιο με τη μορφή που έχει σήμερα, η εποπτεία θα συνεχιστεί.

Με τον Κανονισμό «473» η Κομισιόν αποκτά «υπερεξουσίες» για να ελέγχει τους κρατικούς προϋπολογισμούς σε όλη τη διάρκεια του οικονομικού έτους!

Αυτές οι συμφωνίες – αποφάσεις, που αποτελούν τη συνέχεια της αντιδραστικής ιδρυτικής συνθήκης του Μάαστριχτ, αποκαλύπτουν τα «ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα» της Ν∆, του ΠΑΣΟΚ, της ∆ΗΜΑΡ, του ΣΥΡΙΖΑ, των «Ποταμιών» και των «Ελιών». Έχουν ως κοινό παρονομαστή τη συμφωνία τους με την ΕΕ και τις αποφάσεις της.

Και να θέλουν να κρυφτούν …τα έργα τους μιλάνε!

 

Η καταδίκη, η αντίθεση στην ΕΕ και στα κόμ- ματα που την στηρίζουν έχει μεγάλη σημασία σήμερα.

Οι κυβερνήσεις στήριξης του ευρωμονόδρομου και με την όποια αναδιάταξη του πολιτικού συ- στήματος, με κορμό τη ΝΔ ή τον ΣΥΡΙΖΑ (οι λε- γόμενες αριστερές) υπηρετούν τα συμφέροντα των μονοπωλίων και την ΕΕ. Την ίδια γραμμή έχουν και οι ΔΗΜΑΡ – ΠΑΣΟΚ – ΕΛΙΑ – ΑΝΕΛ
– Ποτάμι, γι’ αυτό είναι πρόθυμοι να στηρίξουν κυβερνήσεις του ευρωμονόδρομου. Η καπιταλι- στική ανάπτυξη, που όλοι πίνουν νερό στο όνομά της, πατάει πάνω σε συντετριμμένα δικαιώματα, σε χιλιάδες αποφάσεις της ΕΕ και νόμους που αλυσοδένουν τους λαούς για δεκαετίες. Οι δια- πραγματεύσεις για το χρέος και ο ταυτόχρονος εξανθρωπισμός της λυκοσυμμαχίας, που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, αποτελούν κοροϊδία. Ο ΣΥΡΙΖΑ διεκδικεί να γίνει το άλλο πόδι της εξουσίας των μονοπω- λίων και της ΕΕ.

Έχει επίσης μεγάλη σημασία να απομονωθεί παντού η ναζιστική Χρυσή Αυγή, η εγκλημα- τική της δράση, ο αντικομμουνισμός και το δηλητήριο του ρατσισμού, του αντισημιτισμού που διοχετεύει.

Αποτελεί γέννημα του σάπιου καπιταλιστικού συστήματος και εκπροσωπεί ό,τι πιο αντιδραστικό υπάρχει, συνδέεται άμεσα, στη- ρίζεται από μηχανισμούς του συστήματος, αξιο- ποιείται από αστικές δυνάμεις, συμφωνεί με την ΕΕ και τους πολέμους των ιμπεριαλιστών σε βά- ρος των λαών.

Το καπιταλιστικό σύστημα σαπίζει, μαζί και η ΕΕ, εξαπολύοντας πολέμους όπου Γης.

Η ΕΕ γίνεται ακόμα πιο επικίνδυνη δυναμώνει το στρατι- ωτικό της βραχίονα με τη λεγόμενη Κοινή Εξωτε- ρική Πολιτική και Άμυνα. Συμμετέχει στο σφαγια- σμό των λαών, στο μοίρασμα της «λείας» μαζί με άλλους ιμπεριαλιστές και μετατρέπει τις Ένοπλες Δυνάμεις σε τμήματα καταστολής σε βάρος των λαών στις χώρες – μέλη, αδυνατίζοντας την αμυ- ντική ικανότητα της χώρας για τη διασφάλιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων.

Τι άλλο πρέπει να συμβεί στον ελληνικό λαό για να αποδειχθεί ότι τα μνημόνια και τα αντιλαϊκά μέτρα που ισοπεδώνουν τα εργατικά – λαϊκά δικαιώμα- τα είναι εξειδίκευση των αποφάσεων των μηχανι- σμών της ΕΕ σε συνθήκες κρίσης ώστε να ωφελη- θούν τα μονοπώλια σε βάρος των λαών και ότι δεν πρόκειται να έχουν τέλος εντός της ΕΕ και με την εξουσία των μονοπωλίων;

Για να βάλουμε τέλος στα μνημόνια διαρκείας και τα βάρβαρα μέτρα, στη διαρκή επιτήρηση, βασική προϋπόθεση είναι να σπάσουμε τα δε- σμά της ΕΕ και των μονοπωλίων!

Ψηφίζουμε ΚΚΕ για το συμφέρον του λαού και της χώρας μας!

Για να ανοίξουμε το δρόμο στη φιλολαϊκή διέ- ξοδο από την κρίση! Για αποδέσμευση από την ΕΕ, μονομερή διαγραφή του χρέους, με το λαό στην εξουσία και κοινωνική ιδιοκτησία του πλούτου που υπάρχει!