ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ: για τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας

Θέμα: Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Η υποχρηματοδότηση και η υποστελέχωση των Τεχνικών Υπηρεσιών , ταυτόχρονα με τη μεταφορά σε αυτές, όλα τα προηγούμενα χρόνια, σημαντικών αρμοδιοτήτων έχουν οδηγήσει σε πολλά προβλήματα όσον αφορά τους εναπομείναντες υπαλλήλους των υπηρεσιών και όσον αφορά την οδική ασφάλεια στο τμήμα του οδικού δικτύου που βρίσκεται στην ευθύνη της ΥΤΕΜΕΘ.

Τα παραπάνω πολύ σοβαρά ζητήματα αναδεικνύονται στο Ομόφωνο Ψήφισμα των εργαζόμενων υπαλλήλων στην Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, το οποίο και σας επισυνάπτουμε.

Σε συνέχεια των ανωτέρων, ο κ. Περιφερειάρχης και οι αρμόδιοι Αντιπεριφερειάρχες καλούνται να απαντήσουν και να εξηγήσουν, τι μέτρα και ενέργειες έχουν πάρει έως κα σήμερα και τι σχεδιάζουν για το επόμενο διάστημα, ιδιαίτερα για την άσκηση της αρμοδιότητας εποπτείας του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Περιφέρειας, ώστε: για την άσκηση της αρμοδιότητας εποπτείας του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Περιφέρειας, ώστε:

 1. Να στελεχωθούν οι Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με το αναγκαίο προσωπικό όλων των ειδικοτήτων επιστημονικού, εργατοτεχνικού κλπ, με σχέση εργασίας μόνιμη, πλήρους απασχόλησης και να εξασφαλιστεί ο απαραίτητος υλικοτεχνικός εξοπλισμός (αυτοκίνητα, καύσιμα, drones, μηχανήματα έργου κλπ) και οι αποζημιώσεις των υπαλλήλων για οδοιπορικά, υπερωρίες κλπ
 2. Να διεκδικηθεί άμεσα, η απαιτούμενη κρατική χρηματοδότηση, για τα αναγκαία και απαραίτητα έργα της τακτικής συντήρησης του Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας συνολικά της ΠΚΜ, καθώς και τα απαραίτητα τεχνικά μέσα.
 3. Να αναμορφωθεί-εκσυγχρονιστεί το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο της εποπτείας του οδικού δικτύου, ώστε και αποτελεσματική να είναι και να μην αντιμετωπίζονται οι εργαζόμενοι των Τεχνικών υπηρεσιών ως εξιλαστήρια θύματα όλων των χρόνιων κενών και παραλείψεων της εκάστοτε διοίκησης.
 4. Να δοθούν οδηγίες στις αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να εξασφαλίζεται η απαραίτητη πλήρης και δωρεάν νομική στήριξη από την ΠΚΜ για όλους τους εργαζόμενους που διώκονται για θέματα υπηρεσιακά, σύμφωνα και με το ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α΄/31-7-2017), με δικηγόρο της επιλογής τους.

 

 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ – ΜΕΛΩΝ Σ.Ε.ΠΕ.ΚΕ.Μ.  ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

ΠΡΟΣ κ.κ.

 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 • ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Μ.Ε.Θ.
 • ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
 • ΠΡΟΕΔΡΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ (ΠΛΗΝ Ε.Α.)
 • ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 • ΣΕΠΕΚΕΜ
 • ΟΣΥΑΠΕ
 • ΤΟΤ
 • ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ
 • ΕΜΔΥΔΑΣ ΚΜ
 • ΤΕΕ
 • ΤΕΕ /ΤΚΜ
 • ΠΟΜΗΤΕΔΥ

 

 

κ. Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ.,
κ. Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.,
κ. Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών,

 

 1. Αποτελεί πραγματικό και καταγεγραμμένο γεγονός η μεγάλη και σοβαρή μείωση του υπηρετούντος Προσωπικού στις Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, από την εφαρμογή του ¨Καλλικράτη¨, το 2011 και εντεύθεν, σε ποσοστό που προσεγγίζει το 60%.
 2. Αποτελεί πραγματικό και καταγεγραμμένο γεγονός η αύξηση, στο ίδιο χρονικό διάστημα, του συνολικού αντικειμένου και των αρμοδιοτήτων των Τεχνικών Υπηρεσιών που καλούνται να χειρισθούν και διεκπεραιώσουν. Τα Οδικά έργα, καθώς και η Τεχνική Αστυνόμευση και Συντήρηση του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου, μήκους της τάξεως άνω των 1000 χλμ στο Νομό Θεσσαλονίκης εμπεριέχονται στις παραπάνω αρμοδιότητες. Επί πλέον με την ασφαλή λειτουργία και χρήση των οδών σε θέσεις διέλευσης του οδικού δικτύου από ιρλανδικά ρείθρα και γέφυρες, συσχετίζονται ρέματα και χείμαρροι συνολικού μήκους 3500 χλμ (το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών σε δύσβατες και δυσπρόσιτες περιοχές), η συντήρηση των οποίων αποτελεί αρμοδιότητα της Υπηρεσίας μας.
 3. Αποτελεί πραγματικό και καταγεγραμμένο γεγονός ότι με το αρ. 224 “Aστυνόμευση και καθαρισμός ρεμάτων και απαλλοτριώσεων χώρων παρά τα ρέματα “ του “Κλεισθένη” (Ν.4555/2018) η αρμοδιότητα σχετικά με τα ρέματα που είχαν οι ορεινοί και μειονεκτικοί δήμοι μεταφέρθηκε στις Περιφέρειες, χωρίς κεντρικό σχεδιασμό και χωρίς την διάθεση όλων των απαραίτητων κονδυλίων, μέσων και προσωπικού.
 4. Αποτελεί πραγματικό και καταγεγραμμένο γεγονός ότι το Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας ΥΤΕΜΕΘ δεν παρέχει τη μέγιστη δυνατή Οδική Ασφάλεια, με κύρια αιτία τη Μηδενική έως Ελάχιστη Χρηματοδότηση που διατέθηκε, κατά γενική ομολογία, στην επταετία 2010~2016, για τα αναγκαία και απαραίτητα έργα της τακτικής συντήρησης του.
 5. Η ανεπαρκής συντήρηση λοιπόν του Οδικού Δικτύου δεν οφείλεται στην αμέλεια ή αδράνεια της Υ/ΔΤΕΜΕΘ ή στην πλημμελή άσκηση των καθηκόντων των Προϊσταμένων και του Προσωπικού της, αλλά στο πραγματικό γεγονός της ανάθεσης αρμοδιοτήτων χωρίς τη διάθεση όλων των απαραιτήτων Κονδυλίων, παροχής Μέσων και χωρίς την επαρκή στελέχωση με το απαραίτητο Προσωπικό.
 6. Παρά ταύτα, ο Προϊστάμενος Υ/ΔΤΕΜΕΘ, καθώς και υπάλληλοι της Υ/ΔΤΕΜΕΘ, εγκαλούνται ως εκ της θέσεως που κατέχουν, ποινικά αλλά και κατά τις διατάξεις του Ν.3481/2006, ενώπιον της Δικαιοσύνης, σε περιπτώσεις τροχαίων ατυχημάτων, ως Φυσικά Πρόσωπα για πρόκληση σωματικών βλαβών από αμέλεια ή παράβαση καθήκοντος εξ αιτίας της πλημμελούς συντήρησης του Οδικού Δικτύου, χωρίς όμως καμία δική τους πραγματική και ουσιαστική ευθύνη.
 7. Οι πρόσφατες καταδικαστικές Αποφάσεις Ποινικών Δικαστηρίων κατά του Προϊσταμένου Υ/ΔΤΕΜΕΘ για πρόκληση σωματικών βλαβών από αμέλεια, λόγω της μη επαρκούς συντήρησης του Οδικού Δικτύου, Προσωποποιούν τα αντικειμενικά δεδομένα και δεν λαμβάνουν υπόψη το πραγματικό γεγονός ότι η ανεπαρκής συντήρηση αυτού οφείλεται στην επί σειρά ετών μη διάθεση της απαραίτητης Χρηματοδότησης, Μέσων και Προσωπικού.
 8. Είναι φανερό ότι υπό καθεστώς ανάλογων αυθαίρετων και άδικων Προσωποποιημένων Δικαστικών διώξεων ανατρέπεται η ασφάλεια του εργασιακού περιβάλλοντος και δεν είναι δυνατή η απρόσκοπτη παραγωγή έργου εκ μέρους των Τεχνικών Υπηρεσιών.

 

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω,

προς αποκατάσταση της ασφάλειας του εργασιακού περιβάλλοντος, της εύρυθμης λειτουργίας των Τεχνικών Υπηρεσιών και της αποτροπής άδικων Δικαστικών διώξεων στελεχών δημοσίων υπαλλήλων,

σας καλούμε

 για την ανάληψη πρωτοβουλιών για την προώθηση ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ του Ν. 3481/2006, άρθρο 7 περί Συντήρησης Οδών, σύμφωνα με τις καταγεγραμμένες προτάσεις του ΤΕΕ/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίες έχουν επισημανθεί σε διαδοχικές μας Αναφορές και  την διάθεση όλων των απαραίτητων κονδυλίων, μέσων και προσωπικού

 

Με το παρόν δηλώνουμε ότι δεν αποποιούμεθα των ευθυνών που μας αναλογούν σε θέματα Συντήρησης των Οδών και ρεμάτων , θεωρούμε ότι επιτελούμε στο ΑΚΕΡΑΙΟ το καθήκον μας, όμως με τις υφιστάμενες δυνατότητες Χρηματοδότησης και παροχής Μέσων (Υπηρετούντος Προσωπικού και Εξοπλισμού) – ευθύνη που δεν μας αναλογεί -, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί ο απαιτούμενος βαθμός Οδικής Ασφάλειας.

 

Το παρόν έχει την ομόφωνη αποδοχή των υπαλλήλων της Υπηρεσίας