Διεύθυνση

Σωκράτους 6
Θεσσαλονίκη

T: 2310 286 546

W: https://laikisispirosi.gr
E: