Επερώτηση για την Αποκατάσταση ζημιάς στη γέφυρα της κοινότητας Συκιάς του Δήμου Σιθωνίας στην ΠΕ Χαλκιδικής

ΕΡΩΤΗΣΗ

Θέμα: Αποκατάσταση ζημιάς στη γέφυρα της κοινότητας Συκιάς του Δήμου Σιθωνίας στην ΠΕ Χαλκιδικής

 

Με Ερώτηση μας (αρ. πρωτ : 54805 (29)/25-1-2022) σας είχαμε υποβάλλει, σχετικά με την αποκατάσταση ζημιάς στη γέφυρα της κοινότητας Συκιάς του Δήμου Σιθωνίας, το εξής ερώτημα: «Σε ποιες ενέργειες έχετε προβεί έως σήμερα και ποιες σχεδιάζεται στο εγγύς μέλλον προκειμένου άμεσα να αποκατασταθεί η ζημιά της εν λόγω γέφυρας και η ασφαλής πλέον επικοινωνία, μαθητών-εκπαιδευτικών και γενικότερα κατοίκων της περιοχής από και προς το Γυμνάσιο – Λύκειο Συκιάς.»

Στην απάντηση της Υποδιεύθυνσης Υεχνικών Έργων ΠΕ Χαλκιδικής (αρ.πρωτ.127343/447, 18.2.2022) αναφέρονταν μεταξύ άλλων, ότι:

  • Η κατεδάφιση και η αντικατάσταση του συγκεκριμένου τεχνικού με κωδική ονομασία «Τ2» (η εν λόγω γέφυρα) σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη το οποίο έχει επιλυθεί ως προς τις διαστάσεις του υδραυλικά ώστε να υπάρχει παροχέτευση των όμβριων υδάτων και στατικά προγραμματίζεται να γίνει στα πλαίσια υφιστάμενης σύμβασης με τίτλο «Ολοκληρωμένη αντιπλημμυρική προστασία κεντρικού ρέματος Συκιάς», συνολικής δαπάνης 2.397.783,86 ευρώ.
  • Δόθηκαν εντολές στον ανάδοχο για την κατεδάφιση του. Κατά τη διάρκεια των εργασιών κατεδάφισης του υπάρχοντος τεχνικού και για το διάστημα της κατασκευής του νέου σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, η κυκλοφορία προς τις κατοικίες και τα σχολεία θα γίνεται μέσω παρακαμπτήριος οδού. Οι εργασίες διαμόρφωσης της παρακαμπτήριος οδού πρόκειται να ξεκινήσουν άμεσα μόλις το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες και έπειτα από την ολοκλήρωση τους, θα ξεκινήσουν οι εργασίες κατεδάφισης του υφιστάμενου τεχνικού και κατασκευής νέου.
  • Προκειμένου να συνεχιστεί το έργο απρόσκοπτα και χωρίς καμία καθυστέρηση απαιτούνται πιστώσεις ύψους τουλάχιστον 1.308.000 Ευρώ, έτσι ώστε να κατεδαφιστεί το τεχνικό Τ2 (η εν λόγω γέφυρα) και να κατασκευαστεί άμεσα το νέο.
  • Κατόπιν των ανωτέρω η Δ/νση στρατηγικού σχεδιασμού και προγραμματισμού απέστειλε το υπ’αριθμ. 92587 (219)/8-2-2022 έγγραφο στο Υπουργείο Ανάπτυξης, με το οποίο αιτείται προέγκριση των πιστώσεων ύψους 1.308.000 € για το συγκεκριμένο έργο, έτσι ώστε να μην υπάρχει καθυστέρηση στη ροή χρηματοδότησής του και να υλοποιηθεί άμεσα το τμήμα που αφορά στο τεχνικό Τ2 (γέφυρα).

 

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν για ακόμη μια φορά τον δήμο Σιθωνίας στις 24 Αυγούστου 2022 και ιδιαίτερα την δημοτική ενότητα της Τορώνης επανέφεραν στην επικαιρότητα και το ζήτημα της μη , έως και σήμερα, αποκατάστασης της γέφυρας στη Συκιά, που εξελίσσεται σε νέο «γιοφύρι της Άρτας» μιας και κατέρρευσε ένα τοιχίο αντιστήριξης από την παλιά κατασκευή της.

Με βάση τα παραπάνω, σας ερωτούμε:

Σε ποιες ενέργειες έχετε προβεί έως σήμερα, σε συνέχεια των προαναφερόμενων σημείων της προηγούμενης απάντησης σας, και ποιες σχεδιάζεται στο εγγύς μέλλον προκειμένου άμεσα να αποκατασταθεί η ζημιά της εν λόγω γέφυρας και η ασφαλής πλέον επικοινωνία, μαθητών-εκπαιδευτικών και γενικότερα κατοίκων της περιοχής από και προς το Γυμνάσιο – Λύκειο Συκιάς.

 

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης