Επερώτηση για την κατολίσθηση πρανών της περιφερειακής τάφρου Θεσσαλονίκης

ΘΕΜΑ : Κατολίσθηση πρανών της περιφερειακής τάφρου Θεσσαλονίκης στη Δ.Ε. Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη

Με τον φόβο ότι σε μια ενδεχόμενη ισχυρή νεροποντή θα αποκολληθεί μεγάλο τμήμα του πρανούς που εδώ και χρόνια «τρώγεται» και τα σπίτια τους θα καταρρεύσουν σαν… χάρτινος πύργος ζουν, τα τελευταία χρόνια, δεκάδες οικογένειες, κάτοικοι της οδού Θεσσαλονίκης, στην περιοχή της ΔΕ Πυλαίας Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, στο γνωστό σημείο «Σαμαράκια», όπου περνά η περιφερειακή τάφρος της Θεσσαλονίκης.

Εδώ και πέντε χρόνια οι κα­τολισθήσεις και οι αποκολλήσεις χώματος από το πρανές πάνω στο οποίο είναι χτισμένα τα σπίτια τους είναι συνηθισμένο φαινόμενο κάθε φορά που βρέχει. Μόνο που τα πράγματα πλέον βρίσκονται σε οριακό σημείο. Πολλοί κάτοικοι, μάλιστα, έχουν αναγκαστεί να κάνουν ασφάλεια σπιτιού για κατολι­σθήσεις.

Όπως τονίζει η Δ/νση Τεχνικών Υπ/σιών του Δήμου σε έγγραφο της (45032/1.12.2017) « τα πρανή της περιφερειακής τάφρου Θεσσαλονίκης, σε μήκος 200 μ. περίπου, κατάντη του τεχνικού διέλευσης της οδού Μ. Αλεξάνδρου στη Δ.Ε. Πυλαίας παρουσιάζουν συνεχείς κατολισθήσεις. Το φαινόμενο αυτό επιδεινώνεται με τον χρόνο και έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνεται ο κίνδυνος ευστάθειας τόσο της οδού Καραϊσκάκη (δυτικό πρανές), όσο και των οικοδομών επί της οδού Θεσσαλονίκης (ανατολικό πρανές). Σε πρόσφατη αυτοψία που πραγματοποιήθηκε από υπαλλήλους της Υπηρεσίας μας, διαπιστώθηκε ότι επιπλέον χωμάτινοι όγκοι του ανατολικού πρανούς, στη θέση της μεγάλης κατολίσθησης του 2014, έχουν αποκολληθεί και με την πάροδο του χρόνου και τις βροχοπτώσεις θα πέσουν. Ακόμη, έχουν παρουσιαστεί ρωγμές στο οδόστρωμα της οδού Καραϊσκάκη, οι οποίες σφραγίστηκαν άμεσα έτσι ώστε να αποφευχθεί η εισροή υδάτων στο σώμα του πρανούς για την αποτροπή γραμμή ολίσθησης. »

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι είναι επιβεβλημένη η ανάγκη άμεσης εκπόνησης μελέτης και κατασκευής κατεπειγόντως του έργου αντιστήριξης των πρανών της περιφερειακής τάφρου.

Με δεδομένο ότι, η Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων (ΔΑΕΕ) του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών, σε έγγραφα της,  τονίζει πως:

  • Προς την ΠΚΜ Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων (22.2.2017,ΔΑΕΕ /212/Φ. ΘΕΣ/ΚΗΣ):
[ 5. (…)οι αρμοδιότητες μελέτης, κατασκευής και συντήρησης αντιπλημμυρικών έργων που ανήκαν στους Δήμους, στις καταργηθείσες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και στις Περιφέρειες, περιήλθαν πλέον στις νέες Περιφέρειες που συστάθηκαν με το Ν. 3852/2010 και ασκούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Περιφερειών.

  1. Η Δ.Α.Ε.Ε, μετά και την εφαρμογή από 28-10-2014 του νέου οργανισμού του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (Π.Δ. 109/ΦΕΚ 176/Α’/2014), δεν εμπλέκεται πλέον σε έργα και μελέτες που οι αρμοδιότητές τους μεταβιβάστηκαν ως άνω, στις Περιφέρειες της Χώρας.
  2. Στις αρμοδιότητες της Δ.Α.Ε.Ε εμπίπτουν η μελέτη και κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας εφόσον αυτά χαρακτηριστούν ως ειδικά και σημαντικά έργα Εθνικού Επιπέδου. Επομένως έργα που δεν έχουν τα ανωτέρω χαρακτηριστικά δεν αποτελούν αντικείμενο της Υπηρεσίας μας, ιδιαιτέρως δε έργα που εκ της φύσεώς τους παραπέμπουν σε προσωρινά έργα ή έργα συντήρησης ή καθαρισμού.]
  • Προς το Δήμο Πυλαία-Χορτιάτη (1.2018, ΔΑΕΕα/5/Φ,ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ):

[ … 3.Όσον αφορά την περιφερειακή τάφρου στη Δ.Ε. Πυλαίας, σας ενημερώνουμε ότι η υπηρεσία μας προγραμματίζει για το έτος 2018 τη δημοπράτηση της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ», προϋπολογισμού 3.000.000 €.

       4.Εξυπακούεται ότι, μέχρι την ολοκλήρωση εκπόνησης της ανωτέρω μελέτης (Προβλεπόμενη διάρκεια σύμβασης, 24 μήνες), εξασφάλιση χρηματοδότησης ώστε να δημοπρατηθεί το έργο «Αντιπλημμυρική προστασία και διευθέτηση της Περιφερειακής τάφρου και συμβαλλόντων ρεμάτων κεντρικής Θεσσαλονίκης», και μέχρι την, εγκατάσταση του εργολάβου που θα αναλάβει την κατασκευή των εν λόγω έργων, όλες οι εργασίες συντήρησης, καθαρισμού ή προσωρινών επεμβάσεων θα συνεχιστούν να γίνονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. ]

 

       Επερωτώνται ο κ. Περιφερειάρχης και ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης:

Σε ποιες κατεπείγουσες ενέργειες θα προβεί η Διοίκηση της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, ώστε να προχωρήσουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την προστασία και τη θωράκιση των κατοικιών που βρίσκονται πάνω στο πρανές στην περιοχή «Σαμαράκια» της ΔΕ  Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη ;