Ερώτηση για τους Καθαρισμούς Υδατορεμάτων – Αντιπλημμυρικά έργα στην Κοινότητα Ζαγκλιβερίου του Δήμου Λαγκαδά

ΕΡΩΤΗΣΗ

Θέμα: Καθαρισμοί Υδατορεμάτων – Αντιπλημμυρικά έργα στην Κοινότητα  Ζαγκλιβερίου του Δήμου Λαγκαδά

Με βάση την επιστολή που έχει στείλει ο πρόεδρος της Κοινότητας Ζαγκλιβερίου, και προς τη Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων ΜΕ Θεσσαλονίκης (9839/2.3.2021), έχοντας σαν θέμα: «καθαρισμοί υδατορεμάτων-αντιπλημμυρικά έργα στην ημιορεινή κωμόπολη Ζαγκλιβερίου», σας ερωτούμε:

Σε ποιες ενέργειες έχετε προβεί έως σήμερα και ποιες σχεδιάζεται στο εγγύς μέλλον προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα σοβαρά ζητήματα που θίγονται στην προαναφερόμενη επιστολή.

 

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης