Ερώτηση της Λαϊκής Συσπείρωσης ΚΜ για την Αντιπλημμυρική θωράκιση του Δ. Π. Μελά

ΕΡΩΤΗΣΗ

Θέμα: Αντιπλημμυρική θωράκιση του Δήμου Παύλου Μελά

O Δήμος Παύλου Μελά πολύ συχνά τα τελευταία χρόνια πλήττεται από πλημμυρικά φαινόμενα λόγω έντονων βροχοπτώσεων. Αυτό έχει σαν  αποτέλεσμα, λόγω της έλλειψης των αναγκαίων αντιπλημμυρικών έργων  όχι μόνο καταστροφές υποδομών, δεκάδες ζημιές σε λαϊκές περιουσίες(οικίες, μαγαζιά, αυτοκίνητα κλπ), αλλά ακόμα και απώλεια ζωής, όπως αυτό συνέβει στις 12.6.2021.

Η τραγική αυτή κατάσταση δεν είναι αποτέλεσμα της «κλιματικής αλλαγής», ούτε μπορεί να αποδίδεται αποκλειστικά στα έντονα καιρικά φαινόμενα. Είναι απόρροια της εγκληματικής πολιτικής όλων διαχρονικά των αστικών κυβερνήσεων της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, που δεν φρόντισαν να θωρακίσουν, με σύγχρονα αντιπλημμυρικά έργα και υποδομές, ευάλωτες σε πλημμυρικά φαινόμενα περιοχές, όπως αυτές της Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Μερίδιο ευθύνης αναλογεί και στα στελέχη τους στην Τοπική Διοίκηση, σε Περιφέρεια και Δήμους, που προωθούν την αντιλαϊκή πολιτική ιεραρχώντας έργα και υποδομές με κριτήριο τις ανάγκες του μεγάλου κεφαλαίου και όχι την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών και την προστασία των ανθρώπινης ζωής και του περιβάλλοντος.

 

Με δεδομένο ότι, η Δ/νση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων (ΔΑΕΕ-Δ19) του Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προχώρησε στην οριστική παραλαβή των παρακάτω μελετών:

  • «Διευθέτηση – οριοθέτηση ρεμάτων Δήμων Πεύκων και Πολίχνης» με την υπ΄αριθμ. πρωτ. Δ19/152937/Φ.Θ.ΠΟΛ/ 18-05-2022 Απόφαση της (ΑΔΑ: ΨΗ6Υ465ΧΘΞ-ΙΜΘ).

Η σύμβαση για την εκπόνηση της εν λόγω μελέτης  υπογράφηκε στις 01-11-2010 (!) από την τότε ΕΥΔΕ/ ΥΑΕΛΜΠΘ του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Η περιοχή της μελέτης ανήκει διοικητικά στους τ. Δήμους Πολίχνης και Πεύκων, οι οποίοι σήμερα αποτελούν Δ.Ε των Δήμων Παύλου Μελά και Νεάπολης –Συκεών αντίστοιχα. Η μελέτη καλύπτει μια επιμήκη έκταση που παρακολουθεί τον χείμαρρο Ξηροποτάμου από το ύψος του τ. Δήμου Πεύκων μέχρι την εκβολή του στον Δενδροπόταμο, στο ύψος της Λ. Λαγκαδά (μήκους περίπου 5χλμ), καθώς και του χειμάρρου Φιλύρου (μήκους 364 μ.) και τον χείμαρρο Πεύκων (μήκους 393 μ).

Το αντικείμενο της μελέτης είναι η συνέχιση κ εξέλιξη των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας της περιοχής των τέως Δήμων Πεύκων  κ Πολίχνης με τη μελέτη έργων διευθέτησης των χειμάρρων κ ρεμάτων της περιοχής.

  • «Διευθέτηση – οριοθέτηση ρεμάτων εντός των ορίων των Δήμων Ευκαρπίας, Τριανδρίας και Πυλαίας Θεσσαλονίκης» με την υπ΄αριθμ. πρωτ. Δ19/66135/12-03-2021 Απόφαση της.

Η σύμβαση για την εκπόνηση της ως άνω μελέτης υπογράφηκε στις 18-03-2011 (!) από την ΕΥΔΕ/ ΥΑΕΛΜΠΘ του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Το έργο διευθέτησης του ρ. Ευκαρπίας βρίσκεται μέσα στα όρια του Δήμου Παύλου Μελά. Ειδικότερα, το τμήμα του ρέματος Ευκαρπίας που προτείνεται να διευθετηθεί, διέρχεται από την Δημοτική Ενότητα Ευκαρπίας, τα όριά της με την Δ.Ε. Πολίχνης του Δήμου Παύλου Μελά και την ζώνη απαλλοτρίωσης της Περιφερειακής Λεωφόρου, καταλήγοντας στην συμβολή με τον Δενδροπόταμο.

Το αντικείμενο της μελέτης είναι η διευθέτηση και οριοθέτηση τεσσάρων ρεμάτων της ευρύτερης περιοχής του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης και ειδικότερα των ρεμάτων Ευκαρπίας, Ορτανσίας, Δόξης και Κυψέλης.

 

Η Δ/νση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων (ΔΑΕΕ-Δ19)  διαβίβασε τις ως άνω μελέτες στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με τα υπ. αριθ. 310840/05-11-2021 & 168317/28-06-2021 έγγραφα αντίστοιχα προκειμένου η κατασκευή των έργων να ενταχθεί σε Πρόγραμμα Χρηματοδότησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

Σας ερωτούμε:

Σε ποιες επείγουσες ενέργειες  θα προβεί η Διοίκηση της ΠΚΜ, για:

Να διεκδικήσει την αναγκαία κρατική χρηματοδότηση για υλοποίηση των αντιπλημμυρικών έργων των προαναφερθεισών μελετών, ώστε επιτέλους να θωρακιστεί ο Δήμος Π. Μελά   και  να προστατευτεί η ανθρώπινη ζωή και οι περιουσίες των κατοίκων του.

 

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης