Η Λαϊκή Συσπείρωση ΚΜ για υποβολή πρότασης ένταξης του έργου «ΈΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Τοποθέτηση «Λαϊκής Συσπείρωσης» στο 3ο θέμα

Διατυπώνουμε αρχικά τα παρακάτω ερωτήματα:

– Υπάρχει ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός για την αντιπλημμυρική προστασία της Π.Κ.Μ.; Έχει προκηρυχθεί η μελέτη για την επικαιροποίηση του master plan Μ.Ε Θες/νίκης και εάν ναι σε ποιο στάδιο βρίσκεται;

– Υπάρχει συνεργασία και συντονισμός της αρμόδιας υπηρεσίας της Περιφέρειας με τη Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων του Υπουργείου υποδομών και Μεταφορών; Για παράδειγμα γνωρίζεται έαν έχει ολοκληρωθεί η μελέτη για έργα διευθέτησης του Δενδροποτάμου και συμβαλλόντων Ρεμάτων προϋπολογισμού 2.500.000€ που βρίσκεται στην ευθύνη της ΔΑΕΕ (σχετίζεται με το υποέργο 3της πρότασης)

– Με ποια κριτήρια ιεραρχήθηκαν τα προτεινόμενα έργα;

 

Με βάση και τις απαντήσεις αναφέρουμε τα παρακάτω:

Στο πρόγραμμα Φιλόδημος εντάσσονται εκτός των άλλων έργα που έχουν καθυστερήσει τραγικά η βρίσκονται στα αζήτητα με σκοπό την αντιμετώπιση οξυμένων προβλημάτων και της δικαιολογημένης αγανάκτησης κατοίκων της περιοχής όταν αντιμετωπίζουμε μεγάλες καταστροφές. Εξυπηρετούνται βεβαίως μέσω αυτού του σχεδιασμού και επιχειρηματικά συμφέροντα άμεσα ή έμμεσα.

Η ένταξη αυτών των απαραίτητων έργων στο εν λόγω χρηματοδοτικό πρόγραμμα, δεν μπορεί να κρύψει την απουσία ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού ανά Π.Ε, την αποσπασματικότητα των έργων, τις τραγικές καθυστερήσεις.

Δεν απαλλάσσει από τις διαχρονικές τις ευθύνες την Περιφερειακή Αρχή που δεν έχει αναδείξει ολοκληρωμένα το πρόβλημα, δεν έχει διεκδικήσει όλα τα κονδύλια (που είναι πολλαπλάσια από αυτά που καταγράφονται στην εισήγηση), δεν έχει προχωρήσει σε μια συζήτηση ανά Π.Ε. Πάνω από όλα είναι πολιτικά συνυπεύθυνη γιατί στηρίζει μια ιεράρχηση και προτεραιοποίηση έργων με βασικό κριτήριο των εξυπηρέτηση άμεσα ή έμμεσα των σχεδιασμών των επιχειρηματικών ομίλων, Γιατί στηρίζει την πολιτική της Ε.Ε που μετράει σαν κόστος που πρέπει να περιορίζεται τις κοινωνικές ανάγκες και την προστασία της ζωής και του περιβάλλοντος.

Υπερψηφίζουμε την υποβολή πρότασης για τα έργα που παρουσιάζονται στην εισήγηση και θα αναμένουμε τεκμηριωμένη ενημέρωση για την πρόοδο της υλοποίησης τους.