Καταγγέλλουμε την Διοίκηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Καταγγέλλουμε την Διοίκηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που αρνείται την σύγκλιση του Περιφερειακού Συμβούλιου παραβιάζοντας κατάφωρα τον κανονισμό λειτουργίας του!

Συγκεκριμένα, με βάση τον κανονισμό λειτουργίας (άρθρο 9 παρ. 3) του Περιφερειακού Συμβουλίου, 24 περιφερειακοί σύμβουλοι, (δηλ. το ένα τρίτο τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του συμβουλίου), με γραπτή αίτηση τους, στις 11/2, ζήτησαν την σύγκληση του για συζητηθούν τα εξής δύο σημαντικά θέματα:

  1. Χωροθέτηση και λειτουργία της ΜΕΑ Δυτικού Τομέα στο Δήμο Λαγκαδά
  2. Εγκατάσταση και λειτουργία  δύο Μονάδων Αποτέφρωσης Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων στην ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου –ERMONASSA και POLYGREEN, στο Δήμο Δέλτα.

Πρόκειται για επιχειρήσεις, των οποίων η συγκεκριμένη χωροθέτηση και λειτουργία θα επιφέρει αρνητικότατο περιβαλλοντικό αποτύπωμα σε βάρος της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των εργαζόμενων σε αυτές τις περιοχές, και για αυτό δικαιολογημένα έχουν ξεσηκώσει την οργή και αγανάκτηση των τοπικών κοινωνιών, και όχι μόνο, ενώ ομόφωνα τα Δημοτικά Συμβούλια των Δήμων Λαγκαδά και Δέλτα έχουν τοποθετηθεί αρνητικά!

Χθες, ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, με διάφορα προσχήματα, δημοσιοποίησε την άρνηση του να το συγκαλέσει, αναλαμβάνοντας και προσωπικά την πλήρη ευθύνη της κατάφωρης παραβίασης του κανονισμού λειτουργίας του ΠΣ, δίνοντας «άλλοθι» στην διοίκηση Τζιτζικώστα  στην ΠΚΜ που αρνείται να συζητηθούν τα προαναφερόμενα σοβαρά θέματα.

Αυτή η κίνηση έρχεται σε συνέχεια της θετικής γνωμοδότησης από την πλευρά της Διοίκησης για τη χωροθέτηση και λειτουργία της ΜΕΑ Λαγκαδά, όπως αυτή εκφράστηκε στην Επιτροπή Ανάπτυξης της ΠΚΜ. Επιπρόσθετα, η αρνητική γνωμοδότηση από την πλευρά της Διοίκησης στο θέμα της Polygreen κατά τη συνεδρίαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής τεκμηριώθηκε, αποκλειστικά και μόνο, με την απουσία επικαιροποιήσης των επιτρεπόμενων χρήσεων στη ΒΙΠΕ Σίνδου, γεγονός που αφήνει ανοιχτές «πόρτες και παράθυρα» έτσι ώστε σε επόμενη φάση να λειτουργήσουν οι μονάδες καύσης επικίνδυνων αποβλήτων εκεί!

Είναι γνωστό πως τόσο οι ΜΕΑ, όσο και οι Μονάδες Αποτέφρωσης Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων είναι συστατικά στοιχεία του Εθνικού και του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ και ΠΕΣΔΑ), που νομοθετήθηκαν από τη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, επικαιροποιούνται από τη ΝΔ, ενσωματώνουν οδηγίες της ΕΕ και υιοθετήθηκαν από τη διοίκηση Τζιτζικώστα της ΠΚΜ.

Να σημειωθεί ότι:

  • Ο προσανατολισμός των ΕΣΔΑ, ΠΕΣΔΑ και η διεθνής εμπειρία δείχνουν, ότι βασικό προϊόν των ΜΕΑ, όπως σχεδιάζονται, θα είναι τα απορριμματογενή καύσιμα (SRF/RDF), για την καρκινογόνα καύση, ως φθηνά «εναλλακτικά» καυσίμα, είτε στα καμίνια των τσιμεντοβιομηχανιών (π.χ ΤΙΤΑΝ στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης), είτε για την απευθείας παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Ενώ οι Μονάδες Αποτέφρωσης ΕΑΥΜ συμβάλλουν στην παραγωγή διοξινών και φουρανίων,  χημικές ενώσεις που συνδέονται με καρκινογενέσεις, διασπώνται πολύ δύσκολα και γι αυτό μολύνουν συσσωρευτικά το περιβάλλον (ατμόσφαιρα, έδαφος, υπέδαφος, ύδατα) και τους ζωντανούς οργανισμούς, τον άνθρωπο. Γι αυτό και ο ΠΟΥ συνιστά την  χωροθέτηση αποτεφρωτών μακριά από κατοικημένες περιοχές, την έρευνα για την επίδραση στην υγεία της χρόνιας έκθεσης σε φουράνια και διοξίνες, τη συσχέτιση και εκτίμηση των κινδύνων για την υγεία με τις μονάδων καύσης, τη σταδιακή εξάλειψη της αποτέφρωσης και την αντικατάστασή της με άλλες τεχνολογίες τελικής διάθεσης υγειονομικών αποβλήτων.