ΚΚΕ – Για την κατάσταση στο περιαστικό δάσος του Σέιχ Σου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Κ.Ο. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΚΚΕ

Για την κατάσταση στο περιαστικό δάσος του Σέιχ Σου και την ανάγκη για άμεση λήψη μέτρων προστασίας και αναβάθμισης του.

 

Η κυβέρνηση της ΝΔ παίρνοντας την σκυτάλη από αυτήν του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει την ίδια αντι-δασική πολιτική, πολιτική γης και περιβάλλοντος στο πλαίσιο της στρατηγικής ΕΕ – άρχουσας τάξης, και προωθεί τη δράση των επιχειρηματικών ομίλων στα δασικά οικοσυστήματα. Αυτή η ενιαία στρατηγική αντιμετωπίζει τα δάση ως πεδία κερδοφορίας για επίδοξους επενδυτές, την προστασία του περιβάλλοντος ως κόστος και εμπόδιο για κερδοφόρες επενδύσεις.

Με τον τελευταίο νόμο για τον εκσυγχρονισμό της «περιβαλλοντικής νομοθεσίας» δίνεται η δυνατότητα για εγκατάσταση ανεμογεννητριών ακόμη και στο Σέιχ Σου, αν αυτό «επιθυμήσουν» τα μονοπώλια στις ΑΠΕ, ενώ σε αυτόν περιλαμβάνονται πλήθος διατάξεων που διευκολύνουν ακόμη περισσότερο τη διείσδυση των επιχειρηματικών ομίλων στα δάση.

Η τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το περιαστικό δάσος του Σέιχ Σου δεν είναι αποτέλεσμα έλλειψης «διαχειριστικής ικανότητας» και ορισμένων καθυστερήσεων. Είναι το αποτέλεσμα της διαχρονικής συσσώρευσης προβλημάτων μιας συγκεκριμένης δασικής πολιτικής, που εφαρμόζουν επί χρόνια διαδοχικές κυβερνήσεις. Έτσι δεn διασφαλίστηκε η απαραίτητη χρηματοδότηση και το προσωπικό για την υλοποίηση ενός σχεδίου ολοκληρωμένης προστασίας διαχείρισης και οικολογικής ανόρθωσης του δάσους.

Καμία αναμονή! Παίρνουμε την κατάσταση στα χέρια μας!

Το περιαστικό δάσος του Σέιχ Σου είναι ο βασικός πνεύμονας σε ένα πολεοδομικό συγκρότημα που χαρακτηρίζεται από την έλλειψη πρασίνου και ελεύθερων χώρων, αποτέλεσμα μιας διαχρονικής πολιτικής εμπορευματοποίησης της γης. Είναι βασική διέξοδος για την κάλυψη της κοινωνικής ανάγκης ήπιας αναψυχής και αθλητικών δραστηριοτήτων, επαφής με το φυσικό περιβάλλον.

Διεκδικούμε την ολοκληρωμένη προστασία και οικολογική ανόρθωση του δάσους!

  • Άμεσα μέτρα αντιμετώπισης της εντομολογικής προσβολής με γενναία χρηματοδότηση, αξιοποίηση όλων των μέσων που μπορεί να υποδείξει η επιστημονική γνώση και έρευνα και όχι με κριτήριο των περιορισμό των κονδυλίων. Άμεση απομάκρυνση όλων των προσβεβλημένων – υλοτομημένων δέντρων και κλαδεμάτων με όλα τα μέτρα προστασίας.
  • Μελέτη αναδάσωσης που να περιλαμβάνει και αλλαγή της σύνθεσης της δασικής βλάστησης με τη φύτευση του κατάλληλου δασοπονικού είδους με στόχο τη δημιουργία μικτού δάσους πλατύφυλλων – κωνοφόρων. Αξιοποίηση και ενίσχυση των κρατικών φυτωρίων για την προετοιμασία των ειδών που θα επιλεχθούν με βάση τη δασολογική επιστήμη.
  • Ολοκληρωμένη αντιπυρική προστασία. Μελέτη συντήρησης, βελτίωσης και ολοκλήρωσης των υποδομών – δικτύων αντιπυρικής προστασίας κρουνών, πυροφυλακείων, υδατοδεξαμενών, οδοποιίας κλπ. Εξασφάλιση του απαραίτητου ανθρώπινου δυναμικού.
  • Αντιπλημμυρικές και αντιδιαβρωτικές παρεμβάσεις προστασίας ως αποτέλεσμα αξιολόγησης όλων των σύγχρονων δεδομένων.
  • Απαλλοτρίωση κάθε ιδιοκτησίας και δραστηριότητας που εμποδίζει την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση του ως περαστικό δάσος. Επίλυση με κρατική ευθύνη των ιδιοκτησιακών εκκρεμοτήτων και διεκδικήσεων.
  • Χρηματοδότηση στο ύψος των αναγκών και απασχόληση όλου του απαραίτητου προσωπικού με μόνιμες σχέσεις εργασίας σε δημόσιο φορέα έτσι ώστε να υπάρχει διαρκής επιτήρηση και να μην καθυστερούν απαραίτητοι δασοκομικοί χειρισμοί.
  • Να σταματήσει κάθε σχεδιασμός για την κατασκευή της υπερυψωμένης λεωφόρου (flyover) μέχρι να ολοκληρωθούν μελέτες και παρεμβάσεις στο δάσος, να γίνει διερεύνηση όλων των εναλλακτικών για την απαραίτητη αναβάθμιση της περιφερειακής οδού με την μικρότερη δυνατή επιβάρυνση στο δάσος. Καμιά σκέψη για ΣΔΙΤ και διόδια που θα επιβαρύνουν τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα της περιοχής.

Η υλοποίηση όλων των απαιτούμενων μελετών και παρεμβάσεων χρειάζεται να γίνει μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα! Η οποιαδήποτε καθυστέρηση επιδεινώνει δραματικά την κατάσταση και δυσκολεύει και άλλο την οικολογική ανόρθωση του δάσους!

Σε κάθε περίπτωση αποδεικνύεται καθημερινά ότι ο καπιταλιστικός δρόμος ανάπτυξης συνοδεύεται με περιβαλλοντικά εγκλήματα στην περιοχή μας, σε ολόκληρη τη χώρα, σε όλο τον κόσμο. Η ολοκληρωμένη προστασία του περιβάλλοντος των δασών προϋποθέτει ένα διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης, που βάζει στο επίκεντρο την κάλυψη των συνδυασμένων κοινωνικών αναγκών και διασφαλίζει την  ισόρροπη επίδραση του εργαζόμενου ανθρώπου στη φύση. Αυτός είναι ο δρόμος της κοινωνικής ιδιοκτησίας των δασών, γενικότερα της γης  και των φυσικών πόρων, του συνόλου των συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής, του επιστημονικού κεντρικού σχεδιασμού για την αξιοποίηση και ανάπτυξη των μεγάλων παραγωγικών δυνατοτήτων της περιοχής και της χώρας συνολικότερα.

Για αυτή την ελπιδοφόρα προοπτική, για τη λήψη όλων των άμεσων μέτρων προστασίας και οικολογικής ανόρθωσης του περιαστικού δάσους, το ΚΚΕ θα καταθέσει όλες του τις δυνάμεις!

                                   

Το Γραφείο Τύπου
της Κ.Ο. Κεντρικής Μακεδονίας του Κ.Κ.Ε.