Τοποθέτηση για τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Κ.Μακεδονίας

Κύριε Πρόεδρε,

Θέλουμε και φέτος ως «Λαϊκή Συσπείρωση» να τονίσουμε ότι οι προϋπολογισμοί των δήμων και των περιφερειών όχι μόνο έχουνε μια άμεση σχέση με τον κρατικό προϋπολογισμό του 2015, που πολιτικά έχει συνδιαμορφωθεί από τα κόμματα της συγκυβέρνησης ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, αλλά εντάσσεται πλήρως και στο επικαιροποιημένο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στήριξης μέχρι το 2016 και στις ειδικές ρυθμίσεις που αφορούν την τοπική διοίκηση σε βάθος πλέον διετίας, οι οποίες επιταχύνουν την κλιμάκωση της αντιλαϊκής επίθεσης.

Με πρώτο στόχο τη θωράκιση της ανταγωνιστικότητας και την ενίσχυση της κερδοφορίας των μονοπωλιακών ομίλων και ταυτόχρονα, με τη μεγάλη μείωση της αξίας της εργατικής δύναμης και όσων εργατικών δικαιωμάτων έχουν απομείνει για όσους τελικά έχουν εργασία, και δεύτερο στόχο τη χειραγώγηση των συνειδήσεων και τον συμβιβασμό των λαϊκών στρωμάτων στις μειωμένες απαιτήσεις.

Η χρηματοδότηση, λοιπόν, δήμων και περιφερειών, όπως καταγράφεται στο προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού του 2015, συνολικά δηλαδή της τοπικής διοίκησης, όχι μόνο εντάσσεται πλήρως στη λογική των μνημονίων διαρκείας και της δημοσιονομικής πειθαρχίας, αλλά αποτελεί κι ένα βασικό κατά τη γνώμη μας κρατικό εργαλείο για την προώθηση όλης αυτής της βαρβαρότητας στην καθημερινότητα των εργαζομένων και των λαϊκών οικογενειών γενικότερα.

Αποδεικνύεται, λοιπόν, και αναδεικνύεται η ορθότητα της εκτίμησης του ΚΚΕ, όπως επίσης και της «Λαϊκής Συσπείρωσης», μετά από 4 χρόνια εφαρμογής του «Καλλικράτη» ότι η τοπική διοίκηση, ως αναπόσπαστο κρατικό όργανο του αστικού κράτους σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, έχει αποστολή αυτή την ενίσχυση της επίθεσης του κεφαλαίου, σε βάρος των λαϊκών δικαιωμάτων.

Κύριε Πρόεδρε, χωρίς υπεκφυγές και προφάσεις, ως «Λαϊκή Συσπείρωση» θα καταψηφίσουμε τον Π/Υ. Δε συμβιβαζόμαστε στη λογική ότι δήθεν “Ε, τι να κάνουμε, είναι ένας φτωχός προϋπολογισμός μεν, αλλά πρέπει να τον νοικοκυρέψουμε.”

Διαφωνούμε ριζικά στο κύριο: ότι επιβεβαιώνεται ο μόνιμος προσανατολισμός της Διοίκησης στη σταθερή εφαρμογή της πολιτικής που υλοποιεί την κεντρική κρατική οικονομική πολιτική, σε βάρος του εισοδήματος των λαϊκών στρωμάτων και σε όφελος της κερδοφορίας των μεγάλων οικονομικών ομίλων.

Αυτό άλλωστε προκύπτει αβίαστα και από το κείμενο της εισήγησης της Διοίκησης, σελ. 8: “Σύμφωνα με τις διατάξεις της από τριμήνου ΚΥΑ περί κατάρτισης του Π/Υ ικανοποιούνται οι βασικοί στόχοι για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των περιφερειών οικονομικού έτους 2015, όπως η ορθολογική και ρεαλιστική κατάρτισή του, με εγγραφή εσόδων που αναμένεται ότι θα εισπραχθούν και ανάλογη εγγραφή δαπανών, η συγκράτηση των δαπανών και η ορθολογική διαχείριση των πόρων και βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της δημοσιονομικής διαχείρισης με όσο το δυνατό μικρότερη δέσμευση οικονομικών πόρων”. Η παράγραφος «τα λέει όλα!».

Και για την πιστή εφαρμογή και τήρηση των εντολών αυτών, στο ρόλο του Βεληγκέκα και του Προκρούστη έχουμε αφενός το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, που εσείς δημιουργήσατε, και αφετέρου την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Δείγμα γραφής, “πριν αλέκτορα φωνήσαι άπαξ” και όχι τρις, έδωσε ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που ακύρωσε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πετρούπολης και συγκεκριμένα το Τμήμα, που αφορά την πλήρη απαλλαγή των μακροχρόνια ανέργων από τα Δημοτικά Τέλη και την μείωσή τους κατά 50% για τους νέους επαγγελματίες της πόλης, κατά τον πρώτο χρόνο άσκησης του επαγγέλματος, όταν σήμερα οι “ευεργέτες” μας εφοπλιστές έχουν 56 φοροαπαλλαγές!

Ο Π/Υ εκτός από αντιλαϊκός και αντιαναπτυξιακός, κατά τη γνώμη μας βρίσκεται στον αέρα, αποτελεί ευχολόγιο, είναι προϊόν αλχημείας, αφού τα 67,6 εκατ. €, δηλαδή το 30% αυτού προέρχονται από ταμειακά υπόλοιπα προηγουμένων χρήσεων. Είναι λογιστικά υπόλοιπα.

Σταχυολογώντας, ο Π/Υ προβλέπει σε επίπεδο Περιφέρειας μείωση πίστωσης για τη μεταφορά των μαθητών σε σχέση με πέρισυ κατά 1,6 εκατ. €.

Ο Π/Υ έργων της ΠΚΜ για εγγειοβελτιωτικά έργα – βιοτεχνία, από 8 εκάτ. Το 2014, για το 2015 προβλέπει 6,4.

Τα έσοδα από ΚΑΠ για επενδυτικές δαπάνες και δαπάνες βελτίωσης – συντήρησης – αποκατάστασης του οδικού δικτύου όλης της Περιφέρειας, ανέρχονται σε 2,7 εκάτ. €! Δηλαδή σε 1 και κάτι € ανά κάτοικο!

Για την Ενότητα Θεσσαλονίκης το λογιστικό υπόλοιπο είναι μεγαλύτερο του 50% του συνόλου του Π/Υ ο οποίος για το 2015 είναι κατά 20% μικρότερος του περσινού.

Ενδεικτικά, για τις ήδη πετσοκομμένες πιστώσεις προβλέπει:

  1. Υπηρεσίες Α΄ βάθμιας εκπαίδευσης από 10 εκάτ. το 2014, σε 8 για το 2015.
  2. Υπηρεσίες Β΄ βάθμιας εκπαίδευσης από 11, σε 9,2.
  3. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης από 10,8, σε 9,8 εκατ. €, με δεδομένο ότι και περσινός Π/Υ δεν είχε καλύψει τις ανάγκες των προαναφερόμενων υπηρεσιών.

Το σκέλος των αναπτυξιακών προγραμμάτων, όπως εσείς εννοείτε την ανάπτυξη, στις περιφέρειες από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων είναι ουσιαστικά παγωμένο και όσον αφορά την 5η προγραμματική περίοδο (απ’ το 2014 έως το 2020), στη συνέχεια του ΕΣΠΑ, πρόκειται για έργα και δράσεις που ιεραρχούνται από την αντιδραστική στρατηγική «Ευρώπη 2020» και εξειδικεύονται από το νέο Δημοσιονομικό Σύμφωνο και το Σύμφωνο Ευρώ. Δείγμα γραφής αποτελεί το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα της ΠΚΜ.

Όσον αφορά τα συνολικά έσοδα της τοπικής διοίκησης, ενώ το 2011 ήταν 10 δις ευρώ, το 2012 ήταν 6,5 δις ευρώ για όλη την τοπική διοίκηση, πέρυσι ενώ προϋπολογίστηκαν 5,7 δις ευρώ, τελικά δόθηκαν μόνο 5,1 δις.

Η ΠΚΜ, το 2011 επιχορηγήθηκε από τους ΚΑΠ με ποσό 42 εκατομ. €. Το 2012 επιχορηγήθηκε με 14,5 εκατομ. € και φέτος με 12,3 εκατομ. €. Για το 2014 το ποσό που αφορούσε στην αναπτυξιακή σας πολιτική και κάλυψη όλων των αναγκών ανέρχονταν στα 7 εκατομ. €, δηλαδή 3€ ανά κάτοικο το χρόνο!!! Φέτος πόσο;

Και φέτος λοιπόν, θα αρκεστείτε ως διοίκηση της Π.Κ.Μ. στο «τι να κάνουμε, διαχειριζόμαστε τη μιζέρια μας», αυτό που αποδέχεστε ως αναγκαστικός και υποχρεωτικός προϋπολογισμός. Εμείς επαναλαμβάνουμε τον εθνικό μας ποιητή: «Ο καθείς και τα έργα του.»

Ο «Καλλικράτης», λοιπόν, είναι συνέχεια μιας εικοσαετίας αντιδραστικών αλλαγών στη διοικητική δομή της χώρας. Ισχυρίζεστε -γιατί σας βολεύει- ότι ο «Καλλικράτης» ατύχησε γιατί συνέπεσε με την κρίση και δεν προχωράει εύκολα, όταν έχουμε τη μείωση των πόρων, γιατί κινδυνεύει η «σωτηρία» της χώρας. Για μας, αυτό πρόκειται για μια πολιτική -το τονίζω, μην παρεξηγηθείτε- απάτη, αφού επιδιώκετε να θολώσετε τα νερά, να καλύψετε το κύριο, ότι δηλαδή περιφερειάρχες και δήμαρχοι συμμετέχουν στον πόλεμο στηρίζοντας το σύστημα που έχει εξαπολύσει πόλεμο σε βάρος της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων, η κυβέρνηση και γενικά οι μηχανισμοί απέναντι σε εργαζόμενους, ανέργους και συνταξιούχους.

Η «Λαϊκή Συσπείρωση», ο συνδυασμός που στήριξε και στηρίζει το ΚΚΕ θα κάνει ό,τι μπορεί για να οργανωθεί η λαϊκή πάλη και αντεπίθεση, μέχρι να δρομολογηθούν εξελίξεις για την ανατροπή αυτής της πολιτικής. Εμείς θα συνεχίσουμε να απευθυνόμαστε στο λαό και να αποκαλύπτουμε αυτή την πολιτική και θα παλέψουμε για πλήρη και επαρκή κρατική χρηματοδότηση της τοπικής διοίκησης, η οποία θα προέλθει από τη φορολόγηση 45% του μεγάλου κεφαλαίου, της εκκλησιαστικής περιουσίας, την αύξηση του ΦΠΑ στα είδη πολυτελείας και περιορισμό, μέχρι την κατάργηση δαπανών για το ΝΑΤΟ, την πλήρη επιστροφή των παρακρατηθέντων πόρων (περίπου 10 δις), την κατάργηση κάθε τοπικής φορολογίας.

Οι σύγχρονες όμως λαϊκές ανάγκες μπορούν να ικανοποιηθούν μόνο από ένα ενιαίο καθολικό σύγχρονο αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας, παιδείας, άθλησης, πολιτισμού, προστασίας περιβάλλοντος. Έτσι, λοιπόν, πρέπει και απαιτούνται πολιτικές προϋποθέσεις γι’ αυτό, δεν έχουμε αυταπάτες, αρκεί να συνειδητοποιήσει ο λαός τη δύναμή του και να διεκδικήσει τον πλούτο που παράγει και κυρίως την εξουσία για τον εαυτό του.

Ως «Λαϊκή Συσπείρωση», κύριε Πρόεδρε, καταψηφίζουμε τον προϋπολογισμό.