Για το αναπτυξιακό πρόγραμμα της ΠΚΜ για το 2020

  1. Το αναπτυξιακό πρόγραμμα ευθυγραμμίζεται με τις προβλέψεις του προϋπολογισμού της ΠΚΜ για το 2020, προϋπολογισμό τον οποίο καταψηφίσαμε, αναδεικνύοντας το αντιλαϊκό πλαίσιο με το οποίο ευθυγραμμίζεται αλλά και την ανεπάρκεια του για την κάλυψη ακόμα και στοιχειωδών αναγκών της Περιφέρειας μας σε έργα και υποδομές.

Αυτό το αντιλαϊκό πλαίσιο, η υποχρηματοδότηση της ΤΔ, η έλλειψη έργων, συνδιαμορφώθηκαν από διαδοχικές κυβερνήσεις και εδώ διοίκηση αλλά και παρατάξεις της αντιπολίτευσης όπως του ΣΥΡΙΖΑ είστε πολιτικά συνυπεύθυνες.

Ο γενικότερος αναπτυξιακός σχεδιασμός για την εξυπηρέτηση της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο έχει αντιλαϊκούς όρους και προϋποθέσεις. Εκτός των άλλων:

— Την υποχρηματοδότηση της ΤΔ και του δεύτερου βαθμού έτσι ώστε να περισσεύει «ζεστό χρήμα» για το κεφάλαιο.

— Την υποστελέχωση των Υπηρεσιών της Περιφέρειας που έχει άμεση επίπτωση τόσο στους όρους δουλειάς των εργαζόμενων όσο και στο έργο που καλούνται αυτοί να παράγουν.

— Την καθυστέρηση και αποσπασμαστικότητα, τη μη ιεράρχηση έργων απαραίτητων για την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών όπως για παράδειγμα ολοκληρωμένων έργων Πολιτικής Προστασίας. Όσα λίγα προχωρούν, στοχεύουν και στην άμβλυνση αντιδράσεων για οξυμένα προβλήματα τα οποία με την πολιτική σας έχετε δημιουργήσει.

Ταυτόχρονα οι πόροι κατευθύνονται στην πλειοψηφία τους σε έργα που άμεσα ή έμμεσα στηρίζουν την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων, την ανταγωνιστικότητα του κεφαλαίου (π.χ για την τουριστική ανάπτυξη έργα που στηρίζουν το στρατηγικό σχεδιασμό της α.τ στην περιοχή για την ανάπτυξη των υποδομών στήριξης των εμπορευματικών μεταφορών, αλλαγές χρήσης γης και ειδικά χωρικά σχέδια με βασικό κριτήριο την εξυπηρέτηση επιχειρηματικών σχεδιασμών, τη ληξιπρόθεσμη κατάρτιση ανέργων για φθηνή εργασία προς το κεφάλαιο κλπ)

Αποδεδειγμένα, ούτε ισόρροπη ανάπτυξη μπορεί να επιτευχθεί , ούτε  μπορεί να υπάρξει  φιλολαϊκή περιφερειακή πολίτικη όταν η γενικότερη πολιτική παραμένει  αντιλαϊκή.

  1. Πιο συγκεκριμένα η πλειοψηφία των έργων και παρεμβάσεων που προτείνονται στο αναπτυξιακό πρόγραμμα αφορούν την στήριξη της τουριστικής ανάπτυξης αλλά και τη στήριξη της λεγόμενης «εξωστρέφειας» της οικονομίας της ΠΚΜ.

Οι παρεμβάσεις που εισηγείστε σήμερα αλλά και το Πρόγραμμα Τουριστικής Ανάπτυξης που έχουμε καταψηφίσει έχουν συνταχθεί κατά παραγγελία και με τις προδιαγραφές του ΣΕΤΕ, του Συνδέσμου Εξαγωγέων, των επιχειρηματικών ομίλων που είναι οι πραγματικοί κερδισμένοι από την αύξηση των τουριστικών ροών και τις «πρωτιές» της Περιφέρειας μας στην εξωστρέφεια.

«Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη» σε απλά ελληνικά σημαίνει διασφάλιση της κερδοφορίας των μεγάλων ξενοδοχείων, tour operators, εφοπλιστών κρουαζιέρας, αεροπορικών εταιριών. Έχετε το βλέμμα στραμμένο βασικά στον τουρισμό «υψηλού εισοδηματικού προφίλ» που προέρχεται από τις μεγάλες αγορές του εξωτερικού. Την ίδια στιγμή το μεγαλύτερο κομμάτι των εργαζόμενων, των λαϊκών στρωμάτων της περιοχής μας, αδυνατεί να απολαύσει έστω και λίγες μέρες ξεκούρασης, να απολαύσει τις ομορφιές της Περιφέρειας μας.

Η τουριστική ανάπτυξη που στηρίζετε έχει σκληρό αντιλαϊκό και ταξικό πρόσημο. Το τουριστικό «θαύμα» βασίζεται στην ένταση της εκμετάλλευσης, στην εντατικοποίηση της εργασίας, των εργαζόμενων στον κλάδο, στα εξαντλητικά ωράρια, στη χρησιμοποίηση της μαθητείας ως τζάμπα εργασίας. Έτσι επιτυγχάνεται η γνωστή ανταγωνιστικότητα του «τουριστικού προϊόντος». Την ίδια στιγμή η πλειοψηφία των μικρών και οικογενειακών επιχειρήσεων εξακολουθούν να συμπιέζονται, να φυτοζωούν ή να κλείνουν κάτω από την πίεση του ανταγωνισμού, της φορολογίας και των χαρατσιών. Ο τουριστικός κλάδος είναι λοιπόν εμβληματικό παράδειγμα για το ποιος κερδίζει και το ποιος χάνει από την καπιταλιστική ανάπτυξη.

Η «κορωνίδα» του λεγόμενου τουριστικού «θαύματος», η Χαλκιδική αλλά και άλλες περιοχές, εξακολουθούν να στερούνται βασικών υποδομών όπως για παράδειγμα αντιπλημμυρικά έργα, έργα πυροπροστασίας, αντιμετώπισης της λειψυδρίας, οδικό δίκτυο που να εξυπηρετεί και τις τουριστικές ροές, υποδομές υγείας κ.α, με βασική ευθύνη της Διοίκησης και διαδοχικών κυβερνήσεων.

Τα ποσά που προτείνετε να διατεθούν για την τουριστική προβολή και συμπληρώνουν τα πάνω από 8 εκ.€ που έχετε διαθέσει για τουριστική προβολή μέσω προγραμμάτων και ΕΣΠΑ την περίοδο 2014-2020, θα μπορούσαν να δοθούν για τη στήριξη του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού, για υποδομές. Κατά την άποψη μας την όποια διαφήμιση του τουριστικού προϊόντος θα έπρεπε να τη χρεώνονται αποκλειστικά αυτοί που πραγματικά κερδίζουν. Άλλωστε δε θα πάθουν και τίποτα αν διαθέσουν ένα ελάχιστο τμήμα από την τεράστια κερδοφορία τους για αυτό το σκοπό.

Ταυτόχρονα η λεγόμενη εξωστρέφεια, η στήριξη με πολλαπλούς τρόπους της προβολής ορισμένων προϊόντων της αγροτικής – κτηνοτροφικής παραγωγής και μεταποίησης, λειτουργεί αποτελεσματικά προς όφελος της κερδοφορίας των μεγαλεμπόρων και μεγαλοεξαγωγέων και βιομήχανων αλλά δεν αφήνει κανένα θετικό αποτύπωμα για τη συντριπτική πλειοψηφία των μικρομεσαίων αγροτών και κτηνοτρόφων αλλά και των εργαζόμενων στις μεταποιητικές βιομηχανίες.

Ίσα ίσα στερούνται χρήσιμους πόρους για να στηριχθούν οικονομικά επιχειρηματικές αποστολές κλπ που θα έπρεπε να πληρώνονται από αυτούς που έχουν και το οικονομικό συμφέρον, δηλαδή από τους μεγάλους επιχειρηματίες.

Όλο το προηγούμενο διάστημα, η διασφάλιση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας προβλήθηκε απ’ τις κυβερνήσεις ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, τον ΣΕΒ αλλά και τη Διοίκηση της ΠΚΜ ως ένα σημαντικό επίτευγμα μετά την κρίση. Ειδικότερα, οι τομείς του Τουρισμού, των Μεταφορών, των εξαγωγών ορισμένων προϊόντων προκρίθηκαν ως οι πυλώνες της καπιταλιστικής ανάπτυξης, συγκέντρωσαν τη μερίδα του λέοντος των επενδύσεων ενώ μια σειρά κρατικών ρυθμίσεων στόχευε στην ενίσχυση του κεφαλαίου στους κλάδους όπου η χώρα παρουσιάζει «συγκριτικό πλεονέκτημα».

Η στρατηγική αυτή είχε προσωρινό θετικό αποτέλεσμα για το κεφάλαιο, ενώ το αστικό αυτό αφήγημα, σκόπιμα, συσκοτίζει την ένταση της εκμετάλλευσης της εργατικής τάξης ως ακρογωνιαίο λίθο για την καπιταλιστική κερδοφορία και την ανάπτυξη, και ο κλάδος του Τουρισμού είναι χαρακτηριστικός και γι’ αυτό.

Όμως η δήθεν ασφαλής λύση της εξωστρέφειας είχε «κοντά ποδάρια», γιατί άφηνε την οικονομία ιδιαίτερα εκτεθειμένη σε διακυμάνσεις της παγκόσμιας οικονομίας και μάλιστα με πολλαπλασιαστικό τρόπο.

Με βάση και τις τελευταίες εξελίξεις με την πανδημία, το «φάρμακο» που πρότεινε τόσο η Διοίκηση όσο και παρατάξεις της αντιπολίτευσης όπως του ΣΥΡΙΖΑ αποδείχθηκε «δηλητήριο». Αναδεικνύονται σε αυτή τη φάση για ακόμα μια φορά τα αδιέξοδα του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης που στηρίζετε.

Όσον αφορά ορισμένα κονδύλια για τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, τη στήριξη υποδομών για αγροτική παραγωγή, και την υγεία τοποθετούμαστε κατά περίπτωση θετικά. Ορισμένες τέτοιες παρεμβάσεις δεν ακυρώνουν όμως τη γενικότερη κατεύθυνση του επενδυτικού σχεδίου που εισηγείστε.

Στη δική μας αντίληψη οι εργαζόμενοι, ο λαός της περιοχής και όλης της χώρας χρειάζεται να κοιτάξουμε μπροστά, στην προοπτική ενός άλλου δρόμου ανάπτυξης που δεν θα έχει όπως τώρα στο επίκεντρο του την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων αλλά τις κοινωνικές ανάγκες και τον εργαζόμενο άνθρωπο. Που θα αφήσει πίσω την αναρχία της παραγωγής, τα σκαμπανεβάσματα και τις κρίσεις που κυριαρχούν τώρα και οδηγούν σε αδιέξοδα τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία.

Με βάση τα παραπάνω καταψηφίζουμε την πρόταση σας ως αναποτελεσματική για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, ως τμήμα ενός αναπτυξιακού σχεδίου το οποίο πληρώνει ο λαός, το απολαμβάνουν επιχειρηματικοί όμιλοι, είναι εκτεθειμένο στις διακυμάνσεις της παγκόσμιας οικονομίας ενώ ταυτόχρονα δεν αξιοποιεί τις μεγάλες παραγωγικές δυνατότητες και της Περιφέρειας μας.