Τοποθέτηση για το τεχνικό πρόγραμμα επενδυτικών δαπανών της ΠΚΜ για το 2020

  1. Το τεχνικό πρόγραμμα ευθυγραμμίζεται με τις προβλέψεις του προϋπολογισμού της ΠΚΜ για το 2020, προϋπολογισμό τον οποίο καταψηφίσαμε, αναδεικνύοντας το αντιλαϊκό πλαίσιο με το οποίο ευθυγραμμίζεται αλλά και την ανεπάρκεια του για την κάλυψη ακόμα και στοιχειωδών αναγκών της Περιφέρειας μας σε έργα και υποδομές.

Αυτό το αντιλαϊκό πλαίσιο, συνδιαμορφώθηκε από διαδοχικές κυβερνήσεις και εδώ διοίκηση αλλά και παρατάξεις της αντιπολίτευσης όπως του ΣΥΡΙΖΑ είστε πολιτικά συνυπεύθυνες.

Και στο φετινό τεχνικό πρόγραμμα η υποχρηματοδότηση, η έλλειψη των απαραίτητων πόρων για να καλυφθούν οι μεγάλες ανάγκες και της Περιφέρειας μας. Ο γενικότερος σχεδιασμός παραγωγής τεχνικών έργων στον οποίο εντάσσεται και το τεχνικό πρόγραμμα διαπνέεται από το γνωστό κριτήριο «κόστους – οφέλους» για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Δηλαδή χρηματοδοτούνται και ιεραρχούνται κατά προτεραιότητα έργα που έχουν άμεσο ή έμμεσο ενδιαφέρον για την περιβόητη καπιταλιστική ανάπτυξη και τους ομίλους ενώ έργα κοινωνικά αναγκαία  προχωρούν με το σταγονόμετρο.

Ο γενικότερος αναπτυξιακός σχεδιασμός για την εξυπηρέτηση της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο έχει αντιλαϊκούς όρους και προϋποθέσεις. Εκτός από το γενικότερο τσάκισμα μισθών και δικαιωμάτων της εργατικής τάξης και ευρύτερων λαϊκών στρωμάτων:

Την υποχρηματοδότηση της ΤΔ και του δεύτερου βαθμού έτσι ώστε να περισσεύει «ζεστό χρήμα» για το κεφάλαιο.

Την υποστελέχωση των Υπηρεσιών της Περιφέρειας και πιο ειδικά των Τεχνικών Υπηρεσιών που έχει άμεση επίπτωση τόσο στους όρους δουλειάς των εργαζόμενων όσο και στο έργο που καλούνται αυτοί να παράγουν. Μπαίνουν δηλαδή επιπλέον εμπόδια στον προγραμματισμό, υλοποίηση και έλεγχο ακόμα και αυτών των περιορισμένων προβλέψεων του τεχνικού προγράμματος

Την καθυστέρηση και αποσπασμαστικότητα, τη μη ιεράρχηση έργων απαραίτητων για την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών όπως για παράδειγμα ολοκληρωμένων έργων Πολιτικής Προστασίας. Όσα λίγα προχωρούν, στοχεύουν και στην άμβλυνση αντιδράσεων για οξυμένα προβλήματα τα οποία με την πολιτική σας έχετε δημιουργήσει.

Την ιεράρχηση πόρων από ΠΔΕ και ΕΣΠΑ σε έργα που άμεσα ή έμμεσα στηρίζουν την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων, την ανταγωνιστικότητα του και κεφαλαίου (π.χ έργα που στηρίζουν το στρατηγικό σχεδιασμό της α.τ στην περιοχή για την ανάπτυξη των υποδομών στήριξης των εμπορευματικών μεταφορών, αλλαγές χρήσης γης και ειδικά χωρικά σχέδια με βασικό κριτήριο την εξυπηρέτηση επιχειρηματικών σχεδιασμών, τη ληξιπρόθεσμη κατάρτιση ανέργων για φθηνή εργασία προς το κεφάλαιο κλπ)

Αποδεδειγμένα, ούτε ισόρροπη ανάπτυξη μπορεί να επιτευχθεί , ούτε  μπορεί να υπάρξει  φιλολαϊκή περιφερειακή πολίτικη όταν η γενικότερη πολιτική παραμένει  αντιλαϊκή. Αποδεδειγμένα, με βάση τα ποσά που εμφανίζονται και στο φετινό τεχνικό πρόγραμμα, δεν μπορούν να καλυφθούν οι μεγάλες ανάγκες της Περιφέρειας μας σε έργα, υποδομές, υπηρεσίες που να εξυπηρετούν τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες.

Το γεγονός ότι η συνολική πρόβλεψη εσόδων για επενδυτικές δαπάνες το 2020 αλλά και οι συνολικές πιστώσεις για το τεχνικό πρόγραμμα του 2020 κινούνται και φέτος στα ίδια πολύ χαμηλά επίπεδα, αποδεικνύει ότι η καπιταλιστική ανάπτυξη δεν αφορά σε καμιά περίπτωση την έστω και μερική επιστροφή των παρακρατηθέντων από τη χρηματοδότηση της ΤΔ, την έστω και μερική αποκατάσταση της υποχρηματοδότησης που έχει τραγικές συνέπειες.

  1. Πιο συγκεκριμένα τα όσα έργα προτείνονται στο τεχνικό πρόγραμμα αποτελούν πραγματικά «σταγόνα στον ωκεανό» των αναγκών.

Από τα αναλυτικά στοιχεία που συνοδεύουν την εισήγηση γίνεται σαφές ότι ένα μεγάλο τμήμα έργων αφορά αυτά που έχουν καθυστερήσει να ολοκληρωθούν εδώ και χρόνια. Αποκαλύπτεται και σε αυτή την περίπτωση η αναποτελεσματικότητα της «αγοράς» και του συγκεκριμένου τρόπου προγραμματισμού και επίβλεψης δημόσιων έργων. Προκύπτει βεβαίως το ερώτημα γιατί δεν έχει γίνει μια ολοκληρωμένη ενημέρωση ανά Π.Ε για τους λόγους για τους οποίους καθυστερούν να ολοκληρωθούν τα έργα, έτσι ώστε να ενημερωθούν ολοκληρωμένα και οι κάτοικοι της περιοχής.

Ακόμα προκύπτει ότι πλήθος έργων είναι αυτά που πραγματοποιούνται «κατόπιν εορτής», αφού έχει γίνει κάποια καταστροφή, ή συντηρήσεις ενός ανεπαρκούς οδικού δικτύου. Γιατί συντήρηση ως γνωστό δε σημαίνει απαραίτητα και αναβάθμιση.

Η κατάσταση με τα αντιπλημμυρικά έργα είναι χαρακτηριστική. Π.χ Στη Μητροπολιτική Περιοχή της Θεσσαλονίκης εκκρεμούν 12 αντιπλημμυρικά από τα έτη 2017 ως 2013, παρά το γεγονός ότι το πολεοδομικό συγκρότημα και πολλές περιοχές της υπαίθρου παραμένουν απροστάτευτες. Παρ΄ όλα αυτά η Διοίκηση διατυμπανίζει ότι προωθεί ή ολοκληρώνει αντιπλημμυρικά έργα, ότι δήθεν παίρνει μέτρα, συνήθως ύστερα από καταστροφές.

Στην Π.Ε Χαλκιδικής αναφέρονται μόνο 3 έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, με το 1 μάλιστα να αφορά την απορρύπανση του π. Χαβρία, μελέτη  που σχετίζεται κυρίως την ποιότητα των υδάτων για το σχεδιαζόμενο φράγμα και με τα χρήματα που την αφορούν να μεταφέρονται από χρονιά σε χρονιά από το 2011. Εκτός των άλλων φέτος δεν εντάσσεται κανένα έργο αντιπλημμυρικής προστασίας στο τεχνικό πρόγραμμα.

Το πρόβλημα επανέρχεται διαρκώς και μόνο τις τελευταίες ημέρες εκδηλώθηκαν σοβαρά προβλήματα σε Χαλκιδική, Πιερία και Λαγκαδά. Για τις περιοχές αυτές πέρα από την αυτονόητη άμεση κινητοποίηση όλων των διαθέσιμων μέσων για μέτρα αποκατάστασης της κυκλοφορίας και προστασίας της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων, διεκδικούμε την ολοκληρωμένη ενημέρωση για την κατάσταση έτσι όπως διαμορφώνεται, την αναμόρφωση του τεχνικού προγράμματος και έκτακτα κονδύλια για ολοκλήρωση των απαραίτητων παρεμβάσεων.

Και οι τελευταίες καταστροφές έχουν τη σφραγίδα της κυβέρνησης της ΝΔ αλλά και της προηγούμενης του ΣΥΡΙΖΑ, της Διοίκησης της ΠΚΜ αλλά και παρατάξεων της αντιπολίτευσης που συμφωνούν στα βασικά ζητήματα μαζί της όπως αυτή του κ.Γιαννούλη. Υπογραμμίζουμε ότι Αρδαμέρι Λαγκαδά, Πέλεκας Πιερίας και Σιθωνία Χαλκιδικής βρίσκονται εκτός Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας γεγονός που αποδεικνύει για άλλη μια φορά την ανεπάρκεια τους.

Ταυτόχρονα δεν έχουμε καμιά ενημέρωση για το πώς προχωράν τα έργα που έχει εντάξει η Περιφέρεια στον άξονα 5 του ΠΕΠ.

Τόσο το συγκεκριμένο τεχνικό πρόγραμμα αλλά και διαχρονικές παρεμβάσεις του κεντρικού κράτους χαρακτηρίζονται από την προσπάθεια οριακής διαχείρισης μιας απαράδεκτης κατάστασης..Μόνο που έτσι οδηγούμαστε και σε εγκλήματα και σε μεγάλες καταστροφές που πληρώνει ο λαός μας, όπως στη Μάνδρα, στο Μάτι, πρόσφατα στη Χαλκιδική ευτυχώς χωρίς ανθρώπινα θύματα

Όλα τα παραπάνω κατά τη γνώμη μας θα έπρεπε να συζητηθούν ολοκληρωμένα στο Περιφερειακό Συμβούλιο με τοποθετήσεις από τις επιμέρους Π.Ε αλλά και από τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες,. Να δοθούν απαντήσεις, να μπουν στο τραπέζι οι μεγάλες ανάγκες, έτσι ώστε να υπάρχει συγκεκριμένη εικόνα για τις ανάγκες ανά θεματικό άξονα- κατηγορία έργων, να μπουν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Είναι ανεπαρκής ο τρόπος συζήτησης ακόμα και σε αυτές τις συνθήκες ενώ θα έπρεπε να εξεταστεί η δυνατότητα κατάθεσης ερωτήσεων, η δυνατότητα τηλεδιάσκεψης κλπ.

Σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, ως «Λαϊκή Συσπείρωση» καλούμε τους εργαζόμενους, το λαό της περιοχής, να μείνουμε δυνατοί και όχι σιωπηλοί

Χρειάζεται να κοιτάξουμε μπροστά, στην προοπτική ενός άλλου δρόμου ανάπτυξης που δεν θα έχει όπως τώρα στο επίκεντρο του την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων αλλά την ολοκληρωμένη κάλυψη των κοινωνικών αναγκών

Χρειάζεται να διεκδικήσουμε αγωνιστικά:

— Την αύξηση της χρηματοδότησης και της Περιφέρειας μας η οποία θα προέλθει από τη φορολόγηση του μεγάλου κεφαλαίου, τη φορολόγηση της εκκλησιαστικής περιουσίας, την αύξηση του ΦΠΑ στα είδη πολυτελείας και τον περιορισμό, την κατάργηση των δαπανών για το ΝΑΤΟ, την πλήρη επιστροφή των παρακρατηθέντων πόρων.

— Τις απαραίτητες προσλήψεις, μονιμοποίηση συμβασιούχων, στήριξη του προσωπικού της Περιφέρειας και πιο ειδικά των Τεχνικών υπηρεσιών

— Έργα και υποδομές που τώρα είτε δεν θεωρούνται «επιλέξιμα» από την Ε.Ε και το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα – ΕΣΠΑ, είτε «κόβονται και ράβονται» στα μέτρα του συγκεκριμένου Προϋπολογισμού που αποδεδειγμένα δεν επαρκεί για να καλύψει τις μεγάλες ανάγκες.

— Για παράδειγμα αντιπλημμυρικά έργα στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού ανά Π.Ε. πχ Παύλο Μελά, Ανθεμούντα, Χαλκιδική και πιο ειδικά Ολυμπιάδα, Στρυμόνας, Πέλεκας κλπ

— Ακόμα ενίσχυση- επικαιροποίηση των σχεδίων Πολιτικής Προστασίας και των μηχανισμών της, ενίσχυση της αντιπυρικής προστασίας, της αντισεισμική θωράκιση.

— Αλλά και έργα για την προστασία του περιβάλλοντος με την εφαρμογή όλων των απαραίτητων μέτρων και ελέγχων για τα ποτάμια μας, τις λίμνες μας, το Θερμαϊκό, για την αντιμετώπιση της ρύπανσης και δυσοσμίας στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Ακόμα μέτρα και ένταση των ελέγχων για να λειτουργούν σωστά οι ΧΥΤΑ,  για την αποκομιδή απορριμμάτων, να ενισχυθεί η ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή. Ταυτόχρονα να μην χρυσοπληρώσουμε άμεσα και έμμεσα τη λειτουργία των πανάκριβων νέων Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων που ανήκουν σε ιδιώτες. Να μην προχωρήσει η καρκινογόνα καύση.

— Και βεβαίως έργα για τη συντήρηση και ανάπτυξη του οδικού δικτύου ευθύνης της ΠΚΜ, της αγροτικής οδοποιίας. Έργα αναβάθμισης και επέκτασης των υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης.

Είναι υπόθεση του εργατικού και λαϊκού κινήματος η διεκδίκηση μέτρων, έργων και υποδομών που μπορούν να βελτιώσουν την κατάσταση αλλά και η απόρριψη της αντιλαϊκής πολιτικής την οποία στηρίζει και υλοποιεί η Διοίκηση της ΠΚΜ με βάση και τις αρμοδιότητες του β΄βαθμού Τοπικής Διοίκησης.

Σε αυτή την προσπάθεια θα συμβάλουμε με όλες μας τις δυνάμεις οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της «Λαϊκής Συσπείρωσης».

Κυρίες και κύριοι της Διοίκησης ψηφίζουμε λευκό στη συγκεκριμένη πρόταση που εισηγείστε αναγνωρίζοντας αφενός την κρισιμότητα έργων και παρεμβάσεων, καταδικάζοντας όμως την έλλειψη πόρων, ολοκληρωμένου σχεδιασμού αλλά και το γενικότερο πλαίσιο μέσα στο οποίο συντάχθηκε το συγκεκριμένο τεχνικό πρόγραμμα.