Τοποθέτηση της Λαϊκής Συσπείρωσης για την παραχώρηση στην ΑΑΔΕ τμήματος της ΑΜΑΛΘΕΙΑ Α.Ε.

Η τοποθέτηση της  «ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ», στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Κ. Μακεδονίας στις 18.2.2019, για την «Έγκριση παραχώρησης κατά χρήση τμήματος των υποδομών της εταιρίας «ΑΜΑΛΘΕΙΑ Α.Ε.» στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για τη λειτουργία του τελωνείου Ημαθίας, από την Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας»

 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο καλείται σήμερα να αποφασίσει για την παραχώρηση στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), 1645,62 τετραγωνικών   μέτρων, από τις κτηριακές εγκαταστάσεις  της Κουλούρας, συνολικού εμβαδού 12 στρεμμάτων. Να παραχωρήσει επίσης έκταση 20 στρεμμάτων περιβάλλοντα χώρο, από την συνολική έκταση των 357 στρεμμάτων που καταλαμβάνει  η Περιφερειακή Αγορά της Κουλούρας.

Επιπρόσθετα καλείται να αποφασίσει ότι οι κύριοι του ακινήτου, δηλαδή οι μέτοχοι της «ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΑΕ», θα επωμιστούν το οικονομικό κόστος που απαιτείται, για την επισκευή των παραχωρούμενων προς την  ΑΑΔΕ εγκαταστάσεων.

Αυτό ακριβώς είναι εκείνο που θα καταγραφεί στα πρακτικά της σημερινής συνεδρίασης του ΠΣ.

Θεωρούμε λοιπόν  ότι η εισήγηση του θέματος παρουσιάζει σοβαρά κενά αφού:

1) Δεν προκύπτει από καμία οικονομική μελέτη το ύψος του κόστους που απαιτείται για τις απαιτούμενες επισκευές. Από τοποθετήσεις, κατά το παρελθόν, διαφόρων αρμοδίων και ενδιαφερομένων, έχουν αναφερθεί οικονομικά μεγέθη για το σκοπό αυτό, που ποικίλουν από 2 εκατ. ευρώ, 1 εκατ. ευρώ, «πολλά λεφτά 500.000 ευρώ», 300 χιλιάδες ευρώ κλπ. Ποιο ποσό λοιπόν θα αποφασίσει σήμερα, σαν απαιτούμενη δαπάνη, το Περιφερειακό Συμβούλιο, από πού αυτό προκύπτει, ποιος θα το αναλάβει και σε ποιο χρηματοδοτικό εργαλείο θα το εντάξετε;

2) Οι όποιες αναγκαίες παρεμβάσεις πρόκειται να γίνουν, προφανώς απαιτούν τεχνική μελέτη, η οποία δεν προκύπτει από την εισήγηση, και φυσικά  σύνταξη διακήρυξης και διαγωνιστική διαδικασία, το χρονοβόρο της οποίας διαδικασίας επικαλείται συχνά η Διοίκηση, για να δικαιολογεί την καθυστέρηση υλοποίησης διάφορων έργων, όταν της γίνεται έλεγχος γι αυτό.

3) Δεν αναφέρεται η εισήγηση σε κανέναν σχεδιασμό αξιοποίησης  για το υπόλοιπο του γηπέδου και για το υπόλοιπο των εγκαταστάσεων, που θεωρούμε ότι είναι αναγκαίος, για να καταδεικνύεται η συνολική εικόνα των προθέσεων των μετόχων, δηλαδή το Master Plan, μέρος του οποίου θα μπορούσε να αποτελέσει η προτεινόμενη σήμερα παραχώρηση.

Αναφερόμαστε σε αυτόν το σχεδιασμό, γιατί μέσα από, αποφάσεις, δημοσιεύματα, συνεντεύξεις τύπου, απαντήσεις επερωτήσεων  κλπ, στην χρονική περίοδο πριν και μετά την τροποποίηση του Ν. 2538/1997, με την οποία επιτρέπεται στους χώρους της Κουλούρας η εγκατάσταση Δημόσιων Υπηρεσιών, που εξυπηρετούν τις δραστηριότητές της, καταγράφονται  συγκρουόμενες απόψεις, σχετικά με τον τρόπο αξιοποίησης των εγκαταστάσεων, οι οποίες είναι ανάλογες με το ποια επένδυση και με ποιόν επενδυτή συντάσσονται.

Απόψεις όπως «δημιουργία εξαγωγικού  εμπορευματικού και διαμετακομιστικού κέντρου νωπών και μεταποιημένων αγροτικών προϊόντων», «παραχώρηση της χρήσης των εγκαταστάσεων της αγοράς Κουλούρας, ενοικείς των υποδομών, ή μεταβίβαση μετοχών της «Αμάλθεια ΑΕ» στο Επιμελητήριο Βέροιας», «δημιουργία αποθηκών αλυσίδας Σούπερ Μάρκετ», «Δημιουργία εμπορικού Κέντρου τύπου Cosmos, από κατασκευαστική εταιρεία», «δημιουργία  Δημοπρατηρίου αγροτικών προϊόντων, το οποίο μάλιστα λέγονταν ότι ήταν ενταγμένο μέσα στο σύμφωνο συνεργασίας των τότε Υπουργών Γεωργίας Ελλάδας και Ισραήλ και για το οποίο Δημοπρατήριο υπήρχε πρόταση από μελετητικό γραφείο των Αθηνών, που η Περιφέρεια θα την έθετε υπ όψη του τότε  Υπουργείου ανάπτυξης, για χρηματοδότηση επισκευής των εγκαταστάσεων», «για αξιοποίηση του χώρου σαν logistic Center», «για εγκατάσταση των υπηρεσιών της ΠΕ Ημαθίας»,  ακόμα και σαν «επιχειρηματικό κέντρο νεοφυών επιχειρήσεων, με ένταξη στις δράσεις του Leader».

Μπορεί άραγε κάποιος να μας απαντήσει σήμερα, τι απέγιναν οι μελέτες και τα σύμφωνα συνεργασίας; Ποιες  από τις παραπάνω προτάσεις βρίσκονται ακόμα στο τραπέζι σήμερα και ποια προτίθεται να προκρίνει η Διοίκηση της ΠΚΜ;

Επιτρέψτε μας να παρατηρήσουμε και τα παρακάτω.

Λέτε στην εισήγηση ότι ούτε οι υπηρεσίες της ΠΕ Ημαθίας, ούτε αυτές του Δήμου Βέροιας, ούτε οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές π.χ. το Επιμελητήριο Βέροιας, αλλά ούτε και οι υπηρεσίες που προΐστανται  του Τελωνείου της Ημαθίας, κανείς από όλους αυτούς δεν γνώριζε την ακριβή σημασία του όρου «παραχωρησιούχος», που ανέφεραν στην μεταξύ τους αλληλογραφία και ότι, μόλις τον Νοέμβρη του 2018 έγινε αντιληπτό ότι λανθασμένα αναφέρονταν αυτός ο όρος, και ότι πρέπει να διατυπωθεί στο ορθό «παραχωρών» ή κύριος των εγκαταστάσεων. (έγγραφο της ΑΑΔΕ προς τους μετόχους της Αμάλθεια, τον Νοέμβρη 2018).

Επειδή όμως η αλλαγή αυτού του όρου μεταθέτει ένα βαρύ οικονομικό φορτίο, από τις υπηρεσίες που προΐστανται του Τελωνείου προς στους μετόχους της «ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΑΕ», θα μπορούσε κανείς να ερμηνεύσει το υποτιθέμενα λάθος και ως προαπαιτούμενο, από την πλευρά του αρμόδιου Υπουργείου, για την εγκατάσταση του Τελωνείου στο χώρο της «Κουλούρας», το οποίο αποδεχθήκατε.

Κατανοούμε ότι είναι απολύτως φυσικό, το διαφημιστικό DVD, το οποίο απέστειλε το 2008 σε επιχειρήσεις, επενδυτικά γραφεία και συμβούλους επιχειρήσεων, η εταιρεία «Αμάλθεια ΑΕ», να  προκαλέσει το ενδιαφέρον συγκρουόμενων συμφερόντων, σχετικά με την αξιοποίηση του χώρου «φιλέτο».

Επειδή όμως, χωρίς να το αναφέρετε στην εισήγηση, μας έχετε διαβεβαιώσει πολλές φορές, ότι την δαπάνη των επισκευών θα την καλύψουν ενδιαφερόμενοι επενδυτές, διερωτόμαστε ποιο είναι άραγε το αντάλλαγμα στο οποίο προσβλέπουν για αυτή τους την προσφορά;

Να περιμένουμε κάποια απάντησή σας, ή να εικάσουμε ότι θα είναι το υπόλοιπο του δομημένου χώρου και της έκτασης  της Περιφερειακής Αγοράς Κουλούρας;

Επειδή  τελευταία οι «δωρεές» δυστυχώς δεν είναι απαλλαγμένες, ή καλύτερα προσβλέπουν σε «αντισταθμιστικά οφέλη» και επειδή εμάς  θα μας επιτρέψετε να είμαστε καχύποπτοι, ποια οφέλη άραγε προσδοκά π.χ. ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, όπου στεγάζεται το τελωνείο της Βέροιας και για το οποίο το δημόσιο καταβάλλει 30.000 ευρώ ετησίως, που σύμφωνα με δημοσίευμα θα το παρέχει δωρεάν  για τη στέγαση του Τελωνείου, για όσο καιρό χρειαστεί να εγκατασταθεί αυτό στις παραχωρημένες εγκαταστάσεις της Κουλούρας;

Το κτηριακό συγκρότημα της Περιφερειακής Αγοράς Κουλούρας, στην ΠΕ Ημαθίας, αποτελεί αδιάψευστο σύμβολο της κατασπατάλησης πόρων, που προέρχονται από τη βαριά φορολογία του λαού και που δόθηκαν για να γίνουν υποδομές που θα εξυπηρετούσαν  τις τεράστιες ανάγκες της αγροτικής παραγωγής της περιοχής και που τελικά πετάχτηκαν στα σκουπίδια ή κατέληξαν στις τσέπες των επιτήδειων.

Επειδή η εξέλιξη από την απόφαση δημιουργίας της «Περιφερειακής Αγοράς Κουλούρας» και μέχρι σήμερα δεν συντελέσθηκε σε πολιτικό «κενό», επιτρέψτε μας να σημειώσουμε το εξής.

Η όλη εξέλιξη συντελέσθηκε στα πλαίσια της πολιτικής που η Τοπική Διοίκηση στήριξε όλες αυτές τις δεκαετίες και από την οποία η ίδια στηρίχθηκε, για να υλοποιηθεί το Ευρωπαϊκό «κεκτημένο», το οποίο καθρεφτίζεται σήμερα, στην αναπροσαρμογή των στρατηγικών στόχων του Ευρωενωσιακού κεφαλαίου, στις συνέπειες της παλιάς και νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της ευρωπαϊκής Ένωσης (ΚΑΠ), στις Συνθήκες που συναποφάσιζαν οι Κυβερνήσεις της χώρας μας με τα κράτη μέλη της ΕΕ και οι οποίες προέβλεπαν την μείωση του αγροτικού πληθυσμού από το 23% στο 8%, στην πολιτική που επιδοτούσε την αγρανάπαυση, την καταστροφή της παραγωγής στις χωματερές, την εγκατάλειψη της παραγωγής με τις ποσοστώσεις, στην καταστροφή των αλιευτικών σκαφών, για να επιταχύνεται σήμερα η καταστροφή των μικρομεσαίων αγροτοκτηνοτρόφων και η συγκέντρωση της γης και της παραγωγής στις μεγάλες αγροτοκαπιταλιστικές επιχειρήσεις. Καθρεφτίζεται και στα παρόμοια «κουφάρια» των περιφερειακών Αγορών του Βόλου, της Κορίνθου και των Χανίων.

Αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής είναι η παραπάνω εξέλιξη, αυτήν την πολιτική στηρίζετε και σήμερα, αυτή σας στήριξε με τον Καποδίστρια, τον Καλλικράτη και τώρα με τον Κλεισθένη. Το «κουφάρι» της Κουλούρας είναι αποτέλεσμα της αδυναμίας σας, να ισορροπήσετε τα διαφορετικά πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα που εκπροσωπείτε.

Όμως το πλέον εντυπωσιακό, μετά από όλα τα παραπάνω, είναι ότι κανείς από το στελεχικό δυναμικό των αστικών κομμάτων που υπηρέτησαν και υπηρετούν την Τοπική Διοίκηση δεν νοιώθει την ανάγκη να απολογηθεί για αυτή την κατάσταση. Κανείς δεν καταδεικνύει τον υπεύθυνο ή του υπεύθυνους, κανείς δεν τους καταγγέλλει.

Ποιών λοιπόν τα  οφέλη θα στηρίξει η προσπάθειά σας να έχετε τη θετική ψήφο στο θέμα που συζητάμε;

Στο ερώτημα αυτό έχουν απαντήσει με τα ίδια ακριβώς λόγια και η Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κα. Καρασαρλίδου, που είχε την πρωτοβουλία για την κατάθεση της πρόσφατης τροπολογίας για το θέμα και ο κύριος Περιφερειάρχης σε δήλωσή του, μετά τη συνάντηση που είχε για το θέμα με τους ενδιαφερόμενους φορείς, στις 22 Απρίλη  2017.

Και οι δύο δήλωσαν ότι ικανοποιούν «ένα πάγιο αίτημα των επιχειρηματιών και των εξαγωγέων της περιοχής».

Συνεπώς, κατά τη δική μας εκτίμηση, η παραχώρηση τμήματος των εγκαταστάσεων και του χώρου της «Αμάλθεια» προς την ΑΑΔΕ, που φαίνεται ότι αποτελεί «εθνικό» στόχο των επιχειρηματιών και των εξαγωγέων της περιοχής και όχι μόνο, ακόμα και αν θα μπορούσαμε να παραβλέψουμε το ποιος θα επωμισθεί το κόστος επισκευής των εγκαταστάσεων, δεν θα έχει κανένα θετικό αποτέλεσμα για τους μικρομεσαίους αγρότες και κτηνοτρόφους της περιοχής, που  και φέτος ξαναβγήκαν στα μπλόκα του αγώνα. Αυτοί θα εξακολουθήσουν να αγοράζουν πανάκριβα τα αγροτικά εφόδια για τις  καλλιέργειές  τους, να μην έχουν αφορολόγητο πετρέλαιο, να πουλούν την παραγωγή του με ανοιχτές τιμές, να συνθλίβονται στην μέγγενη της φοροληστείας των Κυβερνήσεων, να μην αποζημιώνονται για τις καταστροφές τις παραγωγής τους από τα καιρικά φαινόμενα και τις φυτικές ασθένειες. Αυτοί θα εξακολουθήσουν να ξεριζώνονται από τη γη και την παραγωγή τους, για να συγκεντρώνεται και η γη και η παραγωγή στα χέρια των επιχειρηματιών και των εξαγωγέων της περιοχής και όχι μόνο, των οποίων το πάγιο αίτημα θα ικανοποιήσετε με την σημερινή απόφασή του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Νομίζουμε ότι και το παράδειγμα της κατάληξης της Περιφερειακής Αγοράς  Κουλούρας κάνει πιο κατανοητή τη σταθερή θέση του συνδυασμού της «Λαϊκής Συσπείρωσης» και του ΚΚΕ που τη στηρίζει, ότι ανάπτυξη προς όφελος των λαϊκών αναγκών δεν μπορεί να υπάρξει στο πλαίσιο του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, της καπιταλιστικής ανάπτυξης, γενικά και τοπικά. Μπορεί να υπάρξει μόνο όταν ο εργαζόμενος λαός πάρει την εξουσία από τους εκμεταλλευτές του, κοινωνικοποιήσει τα μεγάλα και συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής και κατανομής των προϊόντων, όταν οι μικρομεσαίοι αγρότες οργανωθούν σε παραγωγικούς συνεταιρισμούς, στο πλαίσιο μιας κεντρικά σχεδιασμένης οικονομίας, με την ανάλογη περιφερειακή και κλαδική διάρθρωση, σπάσει τα δεσμά της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, ώστε ο πλούτος που θα παράγει και θα αυξάνεται να κατευθύνεται για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών και όχι τα κέρδη των λίγων.

Καλούμε τους μικρομεσαίους αγρότες και κτηνοτρόφους της να προσανατολίσουν τους αγώνες τους στην ανατροπή της πολιτικής που τους οδηγεί στη φτώχεια, το ξεκλήρισμα και τον αφανισμό, και στις επερχόμενες εκλογές να απαντήσουν με την ψήφο τους, έτσι όπως αρμόζει σε όλους εκείνους που δεκαετίες τώρα τους εμπαίζουν και τους εξαπατούν, ενώ συγχρόνως εξυπηρετούν ξένα προς τα δικά τους συμφέροντα.

Για όλα όσα παραπάνω αναφέραμε η ψήφος μας θα είναι ΑΡΝΗΤΙΚΗ.

 

Βέροια 18.02.2019