Εγκαταλελειμμένα τοξικά φυτοπροστατευτικά προϊόντα

ΝΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΟΥΝ ΤΩΡΑ

ΤΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΑ ΤΟΞΙΚΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ,
ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΧΩΡΙΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΑΠΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΜ ΣΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ

 

Ματαιώθηκε για δεύτερη φορά ο διαγωνισμός για τη μεταφορά των πέντε περίπου τόνων φυτοπροστατευτικών προϊόντων – γεωργικών φάρμακων που βρίσκονται εδώ και 14 χρόνια «αποθηκευμένα»- εγκαταλελειμμένα στον 4ο όροφο του κτιρίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας επί της οδού Σοφοκλέους 34 στη Σταυρούπολη.

Είναι γνωστό πως το συγκεκριμένο κτίριο, του πρώην Εθνικού Οργανισμού Καπνού, παραχωρήθηκε το 2005, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δωρεάν για 99 έτη στη τότε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης. Τα δε φυτοπροστατευτικά προϊόντα – γεωργικά φάρμακα ανήκαν στον Εθνικό Οργανισμό Καπνού (Ε.Ο.Κ.) και δεν καταστράφηκαν όπως προβλέπονταν από τη διαδικασία των άρθρων 2 και 3 του ΠΔ 311/2002 (ΦΕΚ Α’ 272) για την «Κατάργηση του Εθνικού Οργανισμού Καπνού» παρότι καταγράφηκαν προς απομάκρυνση κατά την απογραφή και εκκαθάριση της κινητής περιουσίας του Ε.Ο. Κ..

Η δε επικινδυνότητα των συγκεκριμένων σκευασμάτων αποδεικνύεται από τις παρακάτω δραστικές ουσίες, που εμπεριέχονται σε αυτά, με τις αντίστοιχες επικίνδυνες τους  ιδιότητες:

  • Φωσφορούχο αργίλιο (aluminium phosphide): Σε επαφή με το νερό ελευθερώνει εύφλεκτα αέρια τα οποία μπορούν να αυτοαναφλεγούν, Θανατηφόρο σε περίπτωση κατάποσης, Τοξικό σε επαφή με το δέρμα, Θανατηφόρο σε περίπτωση εισπνοής.
  • Βρωμιούχο μεθύλιο (bromomethane)- Τοξικό σε περίπτωση εισπνοής, Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού, Ύποπτο για πρόκληση γενετικών ελαττωμάτων, Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση, Επικίνδυνο για τη στιβάδα του όζοντος.
  • DDVP, dichlorvos (2,2-dichlorovinyl dimethyl phosphate)- Τοξικό σε επαφή με το δέρμα, Θανατηφόρο σε περίπτωση εισπνοής.
  • Μεθυλοχλωροφόρμιο (methyl chloroform)- Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής, Επικίνδυνο για τη στιβάδα του όζοντος.

Το γεγονός ότι από τον Οκτώβρη του 2017 που εγκρίθηκαν τα 300.000 ευρώ για την μεταφορά τους, φτάσαμε λίγες ημέρες πριν στην ματαίωση του διαγωνισμού λόγω «ελλιπών στοιχείων φακέλων!!!» από τις συμμετέχουσες εταιρείες, φανερώνει τις σοβαρότατες ευθύνες τόσο της σημερινής Διοίκησης της Περιφέρειας όσο και της δημοτικής αρχής του Παύλου Μελά. Επιβεβαιώνονται οι ανησυχίες που είχαμε εκφράσει από την πρώτη στιγμή, πως δεν σχεδιάζεται η λήψη κανενός μέτρου που θα μηδενίζει την πιθανότητα κάποιου ατυχήματος, για την χρονική περίοδο που θα διαρκέσει η διαγωνιστική διαδικασία για την ανάδειξη του αναδόχου που θα αναλάβει την μεταφορά τους, η οποία είναι χρονοβόρα, πολύ δε περισσότερο στην περίπτωση που και αυτός ο διαγωνισμός καταστεί άγονος όπως ο προηγούμενος το 2015.

Η εγκληματική ολιγωρία και της σημερινής Διοίκησης της Περιφέρειας, σε συνέχεια των προηγούμενων Διοικήσεών της, φανερώνει πως απουσιάζει από τις προτεραιότητες της, η προστασία της υγείας όσων εργάζονται στις υπηρεσίες της, καθώς και της υγείας των κατοίκων της περιοχής, αφού το κτίριο αυτό βρίσκεται μέσα σε ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένο ιστό της πόλης.

Να σημειωθεί επίσης πως, στο συγκεκριμένο κτίριο, λειτουργούσαν έως και το Σεπτέμβρη 2017 υπηρεσίες της Π.Κ.Μ., ενώ πληθώρα πολιτών επισκέπτονταν τις υπηρεσίες  για να διεκπεραιώσουν διάφορες υποθέσεις τους.

Όπως μάλιστα τονίζεται σε έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Αλιείας της Μητροπολιτικής Επιτροπής Θεσσαλονίκης (14710/9.10.2017), «οι συνθήκες αποθήκευσης των παραπάνω φυτοπροστατευτικών προϊόντων – γεωργικών φαρμάκων χωρίς έγκριση κυκλοφορίας αποτελούν επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, δεν πληρούν σε καμία περίπτωση τις απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες καθορίζονται με το άρθρο 11 του Π.Δ. 159/13 (ΦΕΚ 251 Α/18-11-2013), ενώ η παρατηρηθείσα διάβρωση σε κάποιες από τις συσκευασίες DETIA GAS EXB τις καθιστά εξαιρετικά επικίνδυνες για την πρόκληση αυτανάφλεξης».

Οι κάτοικοι της περιοχής να ξεσηκωθούν και να διεκδικήσουν τη λήψη άμεσα όλων των αναγκαίων μέτρων, ώστε:

  • Να πραγματοποιηθεί, άμεσα η ασφαλής απομάκρυνση των εγκαταλελειμμένων τοξικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων – γεωργικών φάρμακων από το συγκεκριμένο κτίριο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
  • Να ληφθούν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφάλειας που θα μηδενίζουν την πιθανότητα κάποιου ατυχήματος μέχρι να πραγματοποιηθεί η οριστική απομάκρυνσης τους.

 

Σωτήρης Αβραμόπουλος
υποψήφιος Περιφερειάρχης Κ. Μακεδονίας

Μάριος Παλάντζας
υποψήφιος Δήμαρχος Παύλου Μελά