Επερώτηση για την διάβρωση των ακτών Δήμου Θερμαϊκού

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

 Θέμα: Διάβρωση ακτών Δήμου Θερμαϊκού

 

Ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις παίρνει στη ΠΕ Θεσσαλονίκη το καταστροφικό φαινόμενο της διάβρωσης των ακτών, προκαλώντας ανησυχία για το μέλλον και δη το άμεσο. Η κατάσταση της ανατολικής ακτής του Θερμαϊκού στον ομώνυμο Δήμο χειροτερεύει συνεχώς, κάτι που αποτυπώνεται και σε αποκαλυπτικό φωτογραφικό υλικό που έχει δει, πρόσφατα, το φως της δημοσιότητας σε ΜΜΕ.

Το φαινόμενο έχει προχωρήσει αρκετά με συνέπειες τη μείωση του πλάτους των παραλιών, την ένταση πλημμυρικών φαινομένων, τη μείωση χώρου αναψυχής και τουρισμού, την καταστροφή θαλάσσιων οικοσυστημάτων, τον περιορισμό και την αυξημένη αλατότητα καλλιεργήσιμων εκτάσεων και τον κίνδυνο καταστροφής υποδομών, κοινωφελών δικτύων ύδρευσης και περιουσιών των κατοίκων.

Με δεδομένο ότι:

  • Το Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο (ΠΧΠΠ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, μεταξύ των γενικών στόχων που καθορίζουν και το πρότυπο χωρικής οργάνωσης της Περιφέρειας, αναφέρει την συνεπή διαχείριση των υδατικών πόρων και την πρόληψη των κινδύνων φυσικών καταστροφών. Για δε την ευρύτερη ζώνη της Θεσσαλονίκης, δίνει μεταξύ άλλων, την κατεύθυνση για ρυθμίσεις παράκτιων και παραθαλάσσιων ζωνών Θερμαϊκού.
  • Υπάρχουν πλέον τα παραδοτέα του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) στην Κεντρική Μακεδονία με βάση την σχετική σύμβαση που υπέγραψε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στις 09-12-2019 , με τον ανάδοχο την ένωση νομικών προσώπων: εταιρεία «ENVIROPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. (ENVIROPLAN A.E.) και φορέας «ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΠΘ – ΕΛΚΕ ΑΠΘ».
  • Το Παρατηρητήριογια την Πρόληψη και Διαχείριση του κινδύνου Διάβρωσης των Ακτών της ΠΚΜ, που έχει αποκτήσει πλέον ουσιαστική υπόσταση, μεταξύ άλλων, έρχεται να υπηρετήσει τις ανάγκες για το σχεδιασμό των απαραίτητων έργων θωράκισης των ακτών της ΠΚΜ. (βλ. ΔΤ ΠΚΜ 02/10/2020)

ΕΠΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Περιφερειάρχης και οι αρμόδιοι Αντιπεριφερειάρχες

  • Τι έργα έχουν σχεδιαστεί/υλοποιηθεί έως και σήμερα και ποια ακόμα θεωρούνται απαραίτητα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ΠΚΜ, να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η διάβρωσης της ακτής Δήμου Θερμαϊκού Θεσσαλονίκης;
  • Είναι στις προθέσεις της Διοίκησης της ΠΚΜ να αξιοποιήσει όλα τα αναγκαία χρηματοδοτικά εργαλεία (πχ, ΕΣΠΑ, ΠΔΕ μέσω του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης) ή και να διεκδικήσει την απαιτούμενη κρατική ενίσχυση, ώστε τα έργα αντιμετώπισης διάβρωσης της ακτής Δήμου Θερμαϊκού Θεσσαλονίκης να υλοποιηθούν το συντομότερο δυνατόν;
  • Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί έως και σήμερα και σε ποιες ακόμα προτίθεται να προβεί η Διοίκηση της ΠΚΜ προκειμένου να διασφαλιστεί από την κυβέρνηση η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων που έχουν τεθεί στον ανάδοχο κατασκευής του Αεροδιαδρόμου 10-28, ειδικότερα στην υλοποίηση των αναγκαίων περιβαλλοντικών έργων (αντιδιαβρωτικά) στην περιοχή Νότιο-Δυτικά του αερολιμένα Θεσσαλονίκης όπου υφίσταται το Κέντρο Ανάπτυξης Πολιτισμού Προσαρμοσμένου Αθλητισμού (ΚΑΠΠΑ);