Ερωτήματα επί του ΕΧΣ και της ΣΜΠΕ για το νέο γήπεδο στην Τούμπα

Ερωτήματα που κατέθεσε η «Λαίκή Συσπείρωση» ΠΚΜ κατά τη διάρκεια της συζήτησης στη Μητροπολιτική Επιτροπή Θεσσαλονίκης επί του ΕΧΣ και της ΣΜΠΕ για το νέο γήπεδο στην Τούμπα.

  1. Από ότι έχουμε υπόψη μας, η αρχιτεκτονική πρόταση που κέρδισε το σχετικό διαγωνισμό για την ανάπλαση που έχει ήδη πραγματοποιηθεί στην Αλάνα της Τούμπας, προέβλεπε υπογειοποίηση της οδού Κλεανθους. Η λύση που προτάθηκε τελικά δεν υλοποιήθηκε. Σε τι διαφέρει η πρόταση που κατατίθεται σήμερα σε σχέση με την κατάληψη κοινόχρηστων χώρων ιδιαίτερα στην είσοδο και έξοδο της υπογειοποιημένης οδού;
  2. Τι πρόβλεψη υπάρχει για τη χρηματοδότηση της υπογειοποίησης της Κλεάνθους, των παρεμβάσεων στη Μικράς Ασίας, των υπόγειων πάρκινγκ; Ποιος θα αναλάβει το κόστος; Θα εμπλακεί η Περιφέρεια;
  3. Τι πρόνοια θα ληφθεί έτσι ώστε να μην αποκλειστούν οι οικογένειες των κατοίκων της περιοχής από το νηπιαγωγείο, μια υποδομή που χωροθετήθηκε εκεί για να καλύψει τις ανάγκες τους;
  4. Με ποιο σκεπτικό αξιολογείται ως θετικό υπόδειγμα η περίπτωση του νέου γηπέδου στη Νέα Φιλαδέλφεια από τη στιγμή που δεν έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του; Πως κρίνεται τη χρηματοδότηση αυτής της ιδιωτικής επένδυσης απευθείας από την Περιφέρεια Αττικής από τη διοίκηση Δούρου (σε συνέχεια της πρακτικής της Διοίκησης Σγουρού) που αφαίρεσε πόρους από τον προϋπολογισμό οι οποίοι θα μπορούσαν να κατευθυνθούν στην κάλυψη άλλων αναγκών;
  5. Θα καλύπτονται ολοκληρωμένα οι ανάγκες του Α.Σ ΠΑΟΚ στις νέες αθλητικές εγκαταστάσεις;