Ερώτηση Λαϊκής Συσπείρωσης ΚΜ για τη συντήρηση των υπηρεσιακών αυτοκινήτων και μηχανημάτων έργου

ΕΡΩΤΗΣΗ

Θέμα: Συντήρηση υπηρεσιακών οχημάτων, φορτηγών και μηχανημάτων έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

      Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε:

  • Πόσα λειτουργικά υπηρεσιακά αυτοκίνητα-φορτηγά-μηχανήματα έργου υπάρχουν συνολικά στις υπηρεσίες της Περιφέρειας;
  • Πόσα «παροπλισμένα» αυτοκίνητα-φορτηγά-μηχανήματα έργου υπάρχουν στις υπηρεσίες της Περιφέρειας λόγω έλλειψης συντήρησης και μη αντικατάστασης των χαλασμένων εξαρτημάτων και φθαρμένων ελαστικών;
  • Υπάρχουν ενεργές συμβάσεις με σύγχρονα αδειοδοτημένα συνεργεία, για την αποκατάσταση τυχόν βλαβών καθώς και για την απαραίτητη τακτική συντήρηση όλων των υπηρεσιακών οχημάτων –φορτηγών – μηχανημάτων έργου;
  • Πώς διασφαλίζονται οι υπηρεσιακές μετακινήσεις των εργαζομένων και οι εργασίες των εργοταξίων σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες;

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης Κεντρικής Μακεδονίας