Ερώτηση της Λαϊκής Συσπείρωσης ΚΜ για την απουσία μετακίνησης μαθητών του ΕΝΕΕΓΥΛ Πεύκων ΙΝ.Α.Α

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Θέμα: Απουσία μετακίνησης μαθητών του ΕΝΕΕΓΥΛ Πεύκων ΙΝ.Α.Α. (Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου ΙΝ.Α.Α.)

 

Από την αρχή της σχολικής χρονιάς, υπάρχουν 12 μαθητές του ΕΝΕΕΓΥΛ ΠΕΥΚΩΝ στη ΠΕ Θεσσαλονίκης, οι οποίοι ενώ δικαιούνται μετακίνησης, δεν  έχει εξασφαλιστεί η μεταφορά τους. Οι περισσότεροι από αυτούς τους μαθητές μετακινούνται, και αυτό όχι σε καθημερινή βάση, με ευθύνη συγγενικών  τους προσώπων, με ότι αυτό συνεπάγεται ως προς τις επιπτώσεις επαγγελματικής και οικονομικής φύσεως  -πολλοί δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα για να «σηκώσουν» καθημερινά την μετακίνηση των παιδιών τους ή αντιμετωπίζουν θέμα με την δουλειά τους-. Υπάρχουν δε, τρεις(3) μαθητές, οι οποίοι από την έναρξη της σχολικής χρονιάς δεν έχουν πάει καθόλου σχολείο, ελέω της παραπάνω περιγραφείσας κατάστασης.

Με αφορμή και το προαναφερθέν γεγονός έρχεται στο προσκήνιο η μοναδική λύση που πρέπει να δοθεί: Δημιουργία Δημόσιου Φορέα ανά Περιφέρεια, αγορά όλου του αναγκαίου στόλου οχημάτων και προσλήψεις οδηγών, ώστε έγκαιρα και ολοκληρωμένα να προγραμματίζονται και να πραγματοποιούνται όλα τα δρομολόγια, που χρειάζονται για την μεταφορά των μαθητών, που εντάσσονται στο «σύστημα» αυτό, χωρίς τον ασφυκτικό χιλιομετρικό περιορισμό, με ταυτόχρονη ένταξη και χρήση του στόλου αυτού σε υπόλοιπες ανάγκες και δράσεις μετακινήσεων (εκδρομές, επισκέψεις σε χώρους Πολιτισμού και Άθλησης, άλλα δρομολόγια κλπ.).

Είναι η μοναδική λύση που μπορεί να αντιμετωπίσει την σκόπιμη, ή μη, άρνηση των ιδιοκτητών των μέσων μεταφοράς σύναψης συμβάσεων, τους «άγονους» διαγωνισμούς (απροθυμία των οικονομικών φορέων να καταθέσουν προσφορές), τους εκβιασμούς για αποκόμιση μεγαλύτερων κερδών (διαπραγμάτευση της τιμής των δρομολογίων με καλύτερους φυσικά οικονομικούς όρους μετά επαναπροκήρυξη και εκ νέου «άγονο» διαγωνισμό), τις καθυστερήσεις, τις παραιτήσεις πολλών αναδόχων από δρομολόγια ειδικά σε απομακρυσμένες περιοχές κ.α.

Επειδή δεν είναι δυνατόν το 2022 παιδιά να μένουν εκτός εκπαιδευτικής διαδικασίας επειδή δεν έχει βρεθεί λύση στην μεταφορά τους από και προς το σχολείο!

 

Σας ερωτούμε:

Σε ποιες επείγουσες ενέργειες, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, θα προβεί η Διοίκηση της ΠΚΜ, για να εξασφαλιστεί η μεταφορά κάθε μαθητή από και προς το σχολείο, χωρίς να απαιτείται η συνοδεία συγγενικού προσώπου.

 

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης