Σχετικά με τα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας & για ορισμένα αντιπλημμυρικά έργα

Στο πλαίσιο της πρόσφατης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, 14/10/2019, εκτός των άλλων συζητήθηκαν και τα παρακάτω θέματα:

  • Ο ορισμός μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου στα Συντονιστικά Όργανα της Πολιτικής Προστασίας των Π.Ε της Π.Κ.Μ
  • Η έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης ορισμένων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στο πρόγραμμα Φιλόδημος.

 

  • Για το 1ο θέμα, εκ μέρους της «Λαϊκής Συσπείρωσης», τοποθετήθηκε ο επικεφαλής της Σωτήρης Αβραμόπουλος και σημείωσε τα παρακάτω:

 

«Ο συντονισμός των φορέων και υπηρεσιών που εμπλέκονται στο κρίσιμο ζήτημα της Πολιτικής Προστασίας είναι μια σημαντική πλευρά του γενικότερου σχεδιασμού. Το ζήτημα όμως δεν εξαντλείται εκεί. Αρκετές φορές η συνεδρίαση Συντονιστικών Οργάνων γίνεται το όχημα για την καλλιέργεια εφησυχασμού, τη στιγμή που οι ελλείψεις σε έργα, προσωπικό, χρηματοδότηση στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας είναι τεράστιες.

Αυτές οι ελλείψεις, που σαν βασική αιτία έχουν την πολιτική εξυπηρέτησης της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων (με αποτέλεσμα κονδύλια απαραίτητα για την Πολιτική Προστασία να διατίθενται αλλού), βρίσκονται πίσω από τραγωδίες που έχει βιώσει η χώρα μας, με πιο εμβληματικά τελευταία παραδείγματα τη Μάνδρα και το Μάτι στην Αττική. Ποιος μπορεί άραγε να επιβεβαιώσει ότι σε περίπτωση που χτυπήσει την περιοχή μας ένας ισχυρός σεισμός, υπάρχει ετοιμότητα από όλες τις υπηρεσίες να αντιμετωπίσουν την κατάσταση που θα δημιουργηθεί; Ποιος μπορεί να επιβεβαιώσει ότι δεν θα έρθουμε αντιμέτωποι με μια νέα τραγωδία;

Σημαντικό επίσης ζήτημα είναι η ίδια η πολυδιάσπαση ευθυνών και αρμοδιοτήτων σε πλήθος φορέων που έχει οδηγήσει πολλές φορές σε προβλήματα. Επιβεβαιώνεται, μέσα και από την ίδια την εμπειρία, η ανάγκη ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας, με συγκέντρωση ισχυρών πόρων και δυναμικού.

Τέλος επισημαίνουμε ότι σε πλήθος επιστημονικών συνεδρίων έχει υπογραμμιστεί η αναγκαιότητα επικαιροποίησης του σχεδίου Ξενοκράτης με βάση τις εξελίξεις στον τομέα της έρευνας, της τεχνολογίας, τα νέα δεδομένα που υπάρχουν. Εμβληματικό παράδειγμα καθυστέρησης στο συγκεκριμένο ζήτημα είναι η μη επικαιροποίησης του σχεδίου Ξενοκράτης για την περίπτωση ισχυρού σεισμού στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης με βάση τα πορίσματα ερευνητικών προγραμμάτων που έχουν ολοκληρωθεί.»

 

  • Για το 2ο θέμα, εκ μέρους της «Λαϊκής Συσπείρωσης», τοποθετήθηκε ο επικεφαλής της Σωτήρης Αβραμόπουλος και σημείωσε τα παρακάτω:

«Στο πρόγραμμα Φιλόδημος εντάσσονται και έργα που έχουν καθυστερήσει τραγικά ή βρίσκονται στα αζήτητα με σκοπό την αντιμετώπιση οξυμένων προβλημάτων και την άμβλυνση της δικαιολογημένης αγανάκτησης κατοίκων περιοχών που ήρθαν αντιμέτωπες με καταστροφές. Εξυπηρετούνται βεβαίως μέσω αυτού του σχεδιασμού και επιχειρηματικά συμφέροντα άμεσα ή έμμεσα.

Η ένταξη ορισμένων απαραίτητων έργων στο εν λόγω χρηματοδοτικό πρόγραμμα, δεν μπορεί να κρύψει την απουσία ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού αντιπλημμυρικής προστασίας ανά Περιφερειακή Ενότητα στην Κεντρική Μακεδονία, την αποσπασματικότητα των έργων, τις τραγικές καθυστερήσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα καθυστέρησης, η πρόταση που κατατίθεται για δύο έργα  στο Δήμο Παύλου Μελά που αφορούν το δίκτυο όμβριων υδάτων της περιοχής Νικόπολης και τη διευθέτηση του ρέματος Ευκαρπίας, κατόπιν εορτής και αφού έχουν προκύψει επαναλαμβανόμενα προβλήματα.

Ακόμα η ένταξη ορισμένων έργων, δεν απαλλάσσει από τις διαχρονικές της ευθύνες την Περιφερειακή Αρχή που δεν έχει αναδείξει ολοκληρωμένα το πρόβλημα, δεν έχει διεκδικήσει όλα τα απαραίτητα κονδύλια, δεν έχει προχωρήσει σε μια συζήτηση ανά Π.Ε.. Πάνω από όλα όμως, είναι πολιτικά συνυπεύθυνη με τις διαδοχικές κυβερνήσεις, γιατί στηρίζει μια ιεράρχηση και προτεραιοποίηση έργων γενικότερα, με βασικό κριτήριο την εξυπηρέτηση, άμεσα ή έμμεσα, των σχεδιασμών των επιχειρηματικών ομίλων. Γιατί στηρίζει την πολιτική της Ε.Ε που μετράει σαν κόστος που πρέπει να περιορίζεται τις κοινωνικές ανάγκες και την προστασία της ζωής και του περιβάλλοντος.

Υπερψηφίζουμε την υποβολή πρότασης για τα έργα που παρουσιάζονται στην εισήγηση με βασικό κριτήριο την κρισιμότητα τους και αναμένουμε τεκμηριωμένη ενημέρωση για την πρόοδο της υλοποίησης τους, όπως και για την επικαιροποίηση του masterplan των αντιπλημμυρικών έργων για το Πολεοδομικό Συγκροτήμα Θεσσαλονίκης. Θα επιμείνουμε, για να πραγματοποιηθεί επιτέλους, μια ολοκληρωμένη συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο πάνω στο ζήτημα της αντιπλημμυρικής θωράκισης όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων. Θα στηρίξουμε με όλους τους τρόπους, τις δίκαιες διεκδικήσεις του λαού της περιοχής για αναβάθμιση του επιπέδου προστασίας της ζωής και της περιουσίας του, γενικότερα του περιβάλλοντος.»