Τοποθέτηση της ΛΑΣΥ ΚΜ για την καύση απορριμματογενούς καυσίμου

Είναι γνωστό ότι η Επιτροπή Ανάπτυξης της ΠΚΜ γνωμοδότησε θετικά, κατά πλειοψηφία, για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της νέας Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Ανατολικού Τομέα που σχεδιάζεται να κατασκευαστεί στον Αγ. Αντώνιο.

Στη συγκεκριμένη ΜΠΕ προβλέπεται η παραγωγή απορριμματογενούς καυσίμου για ενεργειακή αξιοποίηση – καύση σε τσιμεντοβιομηχανία της περιοχής και ενδεχόμενα σε εργοστάσια καύσης απορριμμάτων  τα οποία θα υλοποιηθούν στα πλαίσια των κατευθύνσεων της ΕΕ και του Εθνικού και Περιφερειακού Σχεδιασμού για τη Διαχείριση Απορριμμάτων.

Το συγκεκριμένο ενδεχόμενο κινητοποίησε δικαιολογημένες αντιδράσεις κατοίκων στη Δυτική Θεσσαλονίκη και όχι μόνο, και θεωρούμε ότι πρέπει να συζητηθεί ολοκληρωμένα στο ΠΣ, το οποίο είναι και το πολιτικό όργανο που γνωμοδότησε για το σύνολο του ΠΕΣΔΑ.

Η «Λαϊκή Συσπείρωση», τόσο κατά τη διαδικασία έγκρισης του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ) στο ΠΣ, αλλά και στη συγκεκριμένη συνεδρίαση της Επιτροπής Ανάπτυξης, τοποθετήθηκε αρνητικά αναδεικνύοντας τεκμηριωμένα τους κινδύνους από την προώθηση αυτών των σχεδιασμών και κατέθεσε τις δικές τις προτάσεις για το ζήτημα της Διαχείρισης των Απορριμμάτων.

Η υλοποίηση του σχεδίου για την κατασκευή τριών νέων ΜΕΑ στην ΠΚΜ αποτελεί βήμα στην περεταίρω ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης απορριμμάτων, με την κατασκευή και λειτουργία τους μέσω ΣΔΙΤ. Διαφαίνεται ο κίνδυνος να πληρώσει ο λαός μας ακόμα μια φορά τα σπασμένα με τα αυξημένα δημοτικά τέλη για να ανταποκρίνονται οι Δήμοι στα νέα gate fee. Ταυτόχρονα αυτές οι μονάδες είναι πανάκριβες, δεσμεύοντας ένα τεράστιο ποσό από ΠΔΕ και ΕΣΠΑ για την κατασκευή τους τη στιγμή που διατίθενται ελάχιστοι πόροι πχ για τη σωστή λειτουργία των ΧΥΤΑ και για την προώθηση της ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή. Η λειτουργία των ΜΕΑ δρα ανταγωνιστικά στην ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή διότι αφενός μεν προϋποθέτει συγκεκριμένη ποσότητα σύμμεικτων απορριμμάτων και αφετέρου το μεγαλύτερο ποσοστό του απορριμματογενούς καυσίμου RDF που προβλέπεται να παράγεται αποτελείται από ανακυκλώσιμα υλικά.

Ταυτόχρονα η ενδεχόμενη καύση, με βάση και το σημερινό επίπεδο τεχνολογικής ανάπτυξης, ως γνωστό έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή διοξινών, φουρανίων, επικίνδυνων καταλοίπων που μπορούν να οδηγήσουν ακόμα και σε καρκινογεννέσεις. Έχει δηλαδή πολλαπλές αρνητικές επιπτώσεις στον άνθρωπο και στο περιβάλλον.

Με βάση τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι και στο ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων αναδεικνύονται 2 τελείως διαφορετικές λογικές και στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Από τη μια οι τοποθετήσεις της Διοίκησης, των παρατάξεων ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ και άλλων κομμάτων που κινούνται με μικροδιαφορές στην πεπατημένη των κατευθύνσεων της ΕΕ για περεταίρω ιδιωτικοποίηση της αποκομιδής και επεξεργασίας απορριμμάτων αλλά και της καύσης τους για ενεργειακή αξιοποίηση από τους επιχειρηματικούς ομίλους, και από την άλλη οι τεκμηριωμένες προτάσεις της «Λαϊκής Συσπείρωσης» με βασικό κριτήριο την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών, την ολοκληρωμένη προστασία του περιβάλλοντος.

Καταθέτουμε στο λαό της περιοχής ένα πλαίσιο διεκδίκησης για να μην προχωρήσει η περεταίρω ιδιωτικοποίηση της αποκομιδής μεταφοράς και επεξεργασίας απορριμμάτων. Για μέτρα ασφάλειας και υγιεινής για τους εργαζόμενους στην αποκομιδή, στους ΣΜΑ, στους ΧΥΤΑ, στα ΚΔΑΥ και στις ΜΕΑ.  Για να εξαιρεθεί από τον ΠΕΣΔΑ η πρόβλεψη παραγωγής απορριμματογενούς καυσίμου και η καύση των απορριμμάτων, να μην κατασκευαστούν οι ΜΕΑ με ΣΔΙΤ και τις συγκεκριμένες προβλέψεις για τη λειτουργία τους, να μην τις χρυσοπληρώνουμε. Για να ενισχυθεί  η ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή και η μηχανική ανακύκλωση των σύμμεικτων απορριμμάτων που έτσι κι αλλιώς πρέπει να μειώνονται διαχρονικά αλλά και η κομποστοποίηση των οργανικών αποβλήτων. Για να λειτουργούν σωστά όλοι οι ΧΥΤΑ και οι ΣΜΑ της περιοχής.

Καλούμε τους εργαζόμενους της περιοχής σε αντεπίθεση, στην κατεύθυνση ριζικών αλλαγών σε επίπεδο εξουσίας και οικονομίας, που θα επιτρέψουν έναν ολοκληρωμένο επιστημονικό σχεδιασμό και στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων με αποκλειστικό κριτήριο τις κοινωνικές ανάγκες, την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος. Εργαλείο για την υλοποίηση αυτού του σχεδιασμού θα είναι ένας ενιαίος κρατικός φορέας που θα συγκεντρώσει πόρους και δυναμικού και θα διαχειρίζεται αποκλειστικά όλη την αλυσίδα αποκομιδής, μεταφοράς, διαχείρισης των απορριμμάτων

Καλούμε το Περιφερειακό Συμβούλιο να τοποθετηθεί συγκεκριμένα για την παραγωγή απορριμματογενούς καυσίμου RDF από τις μονάδες (ΜΕΑ) που κατασκευάζονται στην ΠΚΜ στα πλαίσια του ΠΕΣΔΑ και στο ενδεχόμενο της καρκινογόνου καύσης των απορριμμάτων είτε στη τσιμεντοβιομηχανία είτε σε αυτόνομα εργοστάσια καύσης. Να στηρίξει με συγκεκριμένα μέτρα τα δίκαια αιτήματα των κατοίκων της περιοχής μας που δικαιολογημένα ανησυχούν.