Για την λειτουργία των Εργοταξίων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης (Μ.Ε.Θ.)

Θέμα: Για την λειτουργία των Εργοταξίων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης (Μ.Ε.Θ.)

 

Ενώ το ωράριο λειτουργίας των Εργοταξίων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης (Δενδροποτάμου και Ωραιοκάστρου) είναι προσδιορισμένο 7.00 έως 15.00, σύμφωνα με το ωράριο λειτουργίας όλων των δημοσίων υπηρεσιών,  οι εργαζόμενοι σε αυτά, εκτελούν υπηρεσία, με προφορικές εντολές, εκτός του θεσμοθετημένου ωραρίου, δηλαδή απογευματινά, νυχτερινά και Σαββατοκύριακα, σε βάρδιες και σε εργασίες εκτός των καθηκόντων τους (φύλαξη).

Αυτό έχει σαν συνέπεια, αφενός οι εργαζόμενοι να μην λαμβάνουν αυτά που δικαιούνται (εξαιρέσιμα κλπ), αφετέρου να είναι εκτεθειμένοι σε οτιδήποτε συμβεί στα εργοτάξια,  αφού εκτελούν αλλότρια καθήκοντα και εργασία εκτός του θεσμοθετημένου χρόνου υπηρεσίας και λειτουργίας των Εργοταξίων.

Να σημειωθεί επίσης πως παρά του ότι στα Εργοτάξια αυτά ανήκει και η αρμοδιότητα της αστυνόμευσης των δρόμων (εποπτεία κάθε 15 μέρες) αλλά και της συντήρησής τους, το υφιστάμενο ένα και μοναδικό αυτοκίνητο βρίσκεται σε κακή έως επικίνδυνη κατάσταση από άποψη συντήρησης, ενώ λόγω της υποστελέχωσης τα συνεργεία (συνήθως 2 ατόμων) που βγαίνουν έξω δεν μπορούν να τηρήσουν τις διαδικασίες ασφάλειας τόσο του ίδιου προσωπικού όσο και των διερχόμενων αυτοκινήτων

Σε συνέχεια των ανωτέρων, ο κ. Περιφερειάρχης και οι αρμόδιοι Αντιπεριφερειάρχες καλούνται να απαντήσουν και να εξηγήσουν, τι μέτρα και ενέργειες έχουν πάρει έως και σήμερα και τι σχεδιάζουν για το επόμενο διάστημα,  ώστε:

  • Να σταματήσει η παροχή απλήρωτης εργασίας και να τηρείται η εργατική νομοθεσία και να αμείβονται οι εργαζόμενοι σύμφωνα με αυτήν (υπερωρίες, εξαιρέσιμα, κλπ).
  • Να στελεχωθούν άμεσα τα Εργοτάξια της Μ.Ε.Θ. με το αναγκαίο προσωπικό όλων των ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας μόνιμη και πλήρους απασχόλησης, ώστε να καλύπτονται όλες οι ανάγκες σε όλα τα καθήκοντα (και στα καθήκοντα φύλαξης) και οι εργαζόμενοι να μην εκτελούν αλλότρια καθήκοντα. Από τον πρόσφατο ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2020 της ΠΚΜ,  πόσες θέσεις και ποιες ειδικότητες που έχετε ζητήσει από το αρμόδιο υπουργείο αφορούν τα εργοτάξια; Για ποιο λόγο ζητήσατε μόνο 4 θέσεις με ειδικότητα « φύλακες» για όλη (!) την Περιφέρεια, οι οποίοι φυσικά δεν επαρκούν ούτε για την κάλυψη των 2 εργοταξίων της Θεσσαλονίκης ;
  • Να εξασφαλιστεί ο απαραίτητος υλικοτεχνικός εξοπλισμός (αυτοκίνητα, τακτική συντήρηση αυτοκινήτων. καύσιμα, μηχανήματα έργου κλπ).

 

αριθμ. πρωτ. 40158 (48)/20-01-2020.