Τοποθέτηση για τον Προϋπολογισμό της ΠΚΜ για το 2020

  1. Ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας μας υποτάσσεται, όπως άλλωστε και ο Κρατικός Προϋπολογισμός, στις ανάγκες της καπιταλιστικής ανάπτυξης , στις προτεραιότητες που θέτει η αστική τάξη ,οι επιχειρηματικοί όμιλοι γενικά και στην περιοχή μας.

Ευθυγραμμίζεται αυστηρά – με βάση και το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την κατάρτιση του – με το αντιλαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο, τους μνημονιακούς νόμους που συνδιαμόρφωσαν διαδοχικές κυβερνήσεις.  Οι πόροι , το ύψος κρατικής  χρηματοδότησης της ΤΔ, το πλαίσιο στο οποίο κινείται και ο προϋπολογισμός της ΠΚΜ είναι  προσδιορισμένο μέσα από το Μεσοπρόθεσμο 2018-2022. Όσο και αν προσπαθούν να κάνουν το μαύρο- άσπρο οι δυνάμεις της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ, είναι εδώ και εκφράζονται και στα μεγέθη του προϋπολογισμού οι προβλέψεις του μεταμνημονιακού μνημονίου, τα ματωμένα πλεονάσματα.

Τα παραπάνω καταγράφονται και στην εισηγητική έκθεση όπου αναφέρεται ότι ικανοποιούνται οι βασικοί στόχοι όπως «…η συγκράτηση των δαπανών και η ορθολογική διαχείριση των πόρων και η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της δημοσιονομικής διαχείρισης με όσο το δυνατό μικρότερη δέσμευση οικονομικών πόρων».

Στην εγκύκλιο για την κατάρτισή του Προϋπολογισμού με σαφήνεια αναφέρεται ότι  πρέπει να «λαμβάνονται απαραίτητα υπόψη οι κατευθύνσεις του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, οι προτεραιότητες που απορρέουν από θεσμοθετημένα χρηματοδοτικά μέσα και άλλα γενικά ή ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα, πολιτικές και στρατηγικές που επηρεάζουν τη διάρθρωση και ανάπτυξη του χώρου της περιφέρειας».

Όμως ο αναπτυξιακός σχεδιασμός για την εξυπηρέτηση της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο έχει αντιλαϊκούς όρους και προϋποθέσεις. Εκτός από το γενικότερο τσάκισμα μισθών και δικαιωμάτων της εργατικής τάξης και ευρύτερων λαϊκών στρωμάτων:

— Την υποχρηματοδότηση της ΤΔ και του δεύτερου βαθμού έτσι ώστε να περισσεύει «ζεστό χρήμα» για το κεφάλαιο, πραγματικότητα για την οποία είστε πολιτικά συνυπεύθυνοι, Διοίκηση αλλά και παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ.

— Την υποστελέχωση των Υπηρεσιών της Περιφέρειας που έχει άμεση επίπτωση τόσο στους όρους δουλειάς των εργαζόμενων όσο και στο έργο που καλούνται αυτοί να παράγουν.

— Την καθυστέρηση και αποσπασμαστικότητα, τη μη ιεράρχηση έργων απαραίτητων για την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών όπως για παράδειγμα ολοκληρωμένων έργων Πολιτικής Προστασίας. Όσα λίγα προχωρούν, στοχεύουν και στην άμβλυνση αντιδράσεων για οξυμένα προβλήματα τα οποία με την πολιτική σας έχετε δημιουργήσει.

— Την ιεράρχηση πόρων από ΠΔΕ και ΕΣΠΑ σε έργα που άμεσα ή έμμεσα στηρίζουν την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων, την ανταγωνιστικότητα του και κεφαλαίου (π.χ έργα που στηρίζουν το στρατηγικό σχεδιασμό της α.τ στην περιοχή για την ανάπτυξη των υποδομών στήριξης των εμπορευματικών μεταφορών, αλλαγές χρήσης γης και ειδικά χωρικά σχέδια με βασικό κριτήριο την εξυπηρέτηση επιχειρηματικών σχεδιασμών, τη ληξιπρόθεσμη κατάρτιση ανέργων για φθηνή εργασία προς το κεφάλαιο κλπ)

Αποδεδειγμένα, ούτε ισόρροπη ανάπτυξη μπορεί να επιτευχθεί , ούτε  μπορεί να υπάρξει  φιλολαϊκή περιφερειακή πολίτικη όταν η γενικότερη πολιτική παραμένει  αντιλαϊκή.

Αποδεδειγμένα, με βάση τα ποσά που εμφανίζονται και στο φετινό προϋπολογισμό, δεν μπορούν να καλυφθούν οι μεγάλες ανάγκες της Περιφέρειας μας σε έργα, υποδομές, υπηρεσίες που να εξυπηρετούν τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες.

Η ίδια η σκληρή πραγματικότητα, γκρεμίζει σα χάρτινο πύργο το γνωστό αφήγημα-παραμύθι περί «ανάπτυξης για όλους» το οποίο διακινεί η κυβέρνηση της ΝΔ μαζί με τη Διοίκηση της Περιφέρειας αλλά και το παραμύθι της δήθεν «δίκαιης ανάπτυξης» της προηγούμενης κυβέρνησης και των δυνάμεων του ΣΥΡΙΖΑ στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Επιμέρους αντιπαραθέσεις δεν μπορούν να κρύψουν τη στρατηγική σύγκλιση στα βασικά..

  1. Πιο συγκεκριμένα: Το γεγονός ότι σε γενικές γραμμές τα έσοδα του Προϋπολογισμού της ΠΚΜ και οι δαπάνες για την κάλυψη των μεγάλων αναγκών κινούνται και φέτος στα ίδια πολύ χαμηλά επίπεδα, αποδεικνύει ότι η καπιταλιστική ανάπτυξη δεν αφορά σε καμιά περίπτωση την έστω και μερική επιστροφή των παρακρατηθέντων από τη χρηματοδότηση της ΤΔ, την έστω και μερική αποκατάσταση της υποχρηματοδότησης που έχει τραγικές συνέπειες.

Η ελάχιστη αύξηση ορισμένων εσόδων που εμφανίζεται, δεν επαρκεί ούτε καν για να καλύψει τις περσινές μειώσεις, με αποτέλεσμα τα έσοδα του Προϋπολογισμού του 2020 να εμφανίζονται μικρότερα ακόμα και από τα έσοδα του 2018. Π.χ τα έσοδα ΠΔΕ εμφανίζονται κατά 47% μειωμένα σε σχέση με το 2018.

Αποκαλυπτικό είναι και το γεγονός ότι οι προβλέψεις για την επόμενη τριετία όσον αφορά τα κονδύλια για μισθοδοσία προδιαγράφουν ελάχιστες ή και καθόλου προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, άρα και ανακύκλωση της ανεργίας με συμβασιούχους οι οποίοι βεβαίως είναι απαραίτητοι για να λειτουργήσουν στοιχειωδώς οι υπηρεσίες. Συμβασιούχοι οι οποίοι υπολογίζονται στο ¼ περίπου των συνολικών εργαζόμενων της Περιφέρειας.

 

Κυρίες και κύριοι

  1. Η σχετική πρόβλεψη του νόμου της ΝΔ (ν.4623/2019, άρ.12, παρ.1β) θεωρεί εγκεκριμένο έναν Προϋπολογισμό ακόμη κι αν τον υπερψηφίσει μια μικρή μειοψηφία των παρόντων μελών του Π.Σ, αφού ως «έγκυρες» μετράν μόνο οι θετικές ψήφοι και εγκρίνεται η πρόταση που συγκεντρώνει τις περισσότερες ψήφους.

Αυτό που βασικά επιδιώκεται είναι να μην αμφισβητηθεί ούτε στο ελάχιστο το αντιλαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο, να προχωρήσουν χωρίς κωλύματα και αντιστάσεις οι αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις, η επιχειρηματική δραστηριότητα με την συνδρομή και της ΤΔ.

Ως «Λαϊκή Συσπείρωση» δεν μπαίνουμε  στην  διαδικασία να  καταθέσουμε δική μας  «εναλλακτική πρόταση» για τον Προϋπολογισμό, πρόταση κομμένη και ραμμένη στο ασφυκτικό πλαίσιο, στην ανεπαρκή κρατική χρηματοδότηση.

  1. Καταθέτουμε όμως στους εργαζόμενους, στο λαό της περιοχής ένα σχέδιο αντεπίθεσης, για να έρθουν στο προσκήνιο οι σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες, οι δυνατότητες για την κάλυψη τους αλλά και οι πολιτικές προϋποθέσεις για ένα άλλο ελπιδοφόρο μέλλον.

Χρειάζεται να κοιτάξουμε μπροστά, στην προοπτική ενός άλλου δρόμου ανάπτυξης που δεν θα έχει όπως τώρα στο επίκεντρο του την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων..

Με την κατάκτηση της εξουσίας από την εργατική τάξη σε συμμαχία με τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα, τη μετατροπή των μεσών παραγωγής και του πλούτου που παράγουν οι εργαζόμενοι σε κοινωνική ιδιοκτησία,  με την οργάνωση της οικονομίας και της παραγωγής στα πλαίσια ενός κεντρικού επιστημονικού σχεδιασμού με περιφερειακή εξειδίκευση, μπορούν να καλυφθούν ολοκληρωμένα οι ανάγκες σε έργα, υποδομές, κοινωνικές υπηρεσίες, προστασία του περιβάλλοντος, να απογειωθεί η παραγωγή, να εξαλειφθεί η ανεργία.

Ασφαλώς δεν περιμένουμε παθητικά κάποια μεγάλη μέρα, που θα αρχίσουν να λύνονται τα προβλήματά μας στο μέλλον. Αγωνιζόμαστε σήμερα για να ανοίξει αυτός ο ελπιδοφόρος δρόμος.

Η «Λαϊκή Συσπείρωση» καταθέτει στους εργαζόμενους, στο λαό της περιοχής μια πρόταση αγωνιστικής διεκδίκησης, την οποία καταθέτουμε και στα πρακτικά, :

— Για αύξηση της χρηματοδότησης και της Περιφέρειας μας η οποία θα προέλθει από τη φορολόγηση του μεγάλου κεφαλαίου, τη φορολόγηση της εκκλησιαστικής περιουσίας, την αύξηση του ΦΠΑ στα είδη πολυτελείας και τον περιορισμό, την κατάργηση των δαπανών για το ΝΑΤΟ, την πλήρη επιστροφή των παρακρατηθέντων πόρων.

— Για απαραίτητες προσλήψεις, μονιμοποίηση συμβασιούχων, στήριξη του προσωπικού της Περιφέρειας.

— Για έργα και υποδομές που τώρα είτε δεν θεωρούνται «επιλέξιμα» από την Ε.Ε και το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα – ΕΣΠΑ, είτε «κόβονται και ράβονται» στα μέτρα του συγκεκριμένου Προϋπολογισμού που αποδεδειγμένα δεν επαρκεί για να καλύψει τις μεγάλες ανάγκες.

— Για παράδειγμα αντιπλημμυρικά έργα στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού ανά Π.Ε., αντισεισμική θωράκιση και ενίσχυση- επικαιροποίηση των σχεδίων Πολιτικής Προστασίας, ενίσχυση της αντιπυρικής προστασίας. Αλλά και έργα για την προστασία του περιβάλλοντος με την εφαρμογή όλων των απαραίτητων μέτρων και ελέγχων για τα ποτάμια μας, τις λίμνες μας, το Θερμαϊκό, για την αντιμετώπιση της δυσοσμίας στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Έργα αναβάθμισης και επέκτασης των υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης.

Ακόμα μέτρα και ένταση των ελέγχων για να λειτουργούν σωστά οι ΧΥΤΑ,  για την αποκομιδή απορριμμάτων, να ενισχυθεί η ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή. Ταυτόχρονα να μην χρυσοπληρώσουμε άμεσα και έμμεσα τη λειτουργία των πανάκριβων νέων Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων που ανήκουν σε ιδιώτες. Να μην προχωρήσει η καρκινογόνα καύση.

Και βεβαίως έργα για τη συντήρηση και ανάπτυξη του οδικού δικτύου ευθύνης της ΠΚΜ, της αγροτικής οδοποιίας, τη βελτίωση της απαράδεκτης κατάστασης στις αστικές συγκοινωνίες του ΠΣΘ, την αντιμετώπιση της απαράδεκτη καθυστέρησης του Μετρό, αλλά και έργα για την αξιοποίηση ελεύθερων χώρων, πρώην στρατοπέδων κλπ.

Είναι υπόθεση του εργατικού και λαϊκού κινήματος, των ταξικών συνδικάτων, των αγωνιστικών συσπειρώσεων των αυτοαπασχολούμενων και μικρομεσαίων αγροτών, του μαθητικού και φοιτητικού κινήματος, των φορέων, η διεκδίκηση μέτρων, έργων και υποδομών που μπορούν να βελτιώσουν την κατάσταση αλλά και η απόρριψη της αντιλαϊκής πολιτικής την οποία στηρίζει και υλοποιεί η Διοίκηση της ΠΚΜ με βάση και τις αρμοδιότητες του β΄βαθμού Τοπικής Διοίκησης.

Σε αυτή την προσπάθεια θα συμβάλουμε με όλες μας τις δυνάμεις οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της «Λαϊκής Συσπείρωσης».

Κυρίες και κύριοι της Διοίκησης καταψηφίζουμε τον Προϋπολογισμό που φέρατε σήμερα για συζήτηση.

 

Πρόταση αγωνιστικής διεκδίκησης της «Λαϊκής Συσπείρωσης»

— Αύξηση της χρηματοδότησης και της Περιφέρειας μας η οποία θα προέλθει από τη φορολόγηση του μεγάλου κεφαλαίου, τη φορολόγηση της εκκλησιαστικής περιουσίας, την αύξηση του ΦΠΑ στα είδη πολυτελείας και τον περιορισμό, την κατάργηση των δαπανών για το ΝΑΤΟ, την πλήρη επιστροφή των παρακρατηθέντων πόρων που οφείλει το κεντρικό κράτος στην ΤΔ.

— Απαραίτητες προσλήψεις, μονιμοποίηση συμβασιούχων, στήριξη του προσωπικού της Περιφέρειας.

— Έργα και υποδομές που τώρα είτε δεν θεωρούνται «επιλέξιμα» από την Ε.Ε και το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα – ΕΣΠΑ, είτε «κόβονται και ράβονται» στα μέτρα του συγκεκριμένου Προϋπολογισμού που αποδεδειγμένα δεν επαρκεί για να καλύψει τις μεγάλες ανάγκες.

— Αντιπλημμυρικά έργα, στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού που να καλύψει όλες τις Π.Ε και το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσ/νίκης.

— Αντισεισμική θωράκιση με τον απαραίτητο προσεισμικό έλεγχο όλων των δημόσιων κτιρίων και ειδικά των σχολείων και ενίσχυση των μηχανισμών πολιτικής προστασίας, επικαιροποίηση των σχεδίων έκτακτων αναγκών.

— Αντιπυρική προστασία, και ιδιαίτερη μέριμνα για την προστασία και αναβάθμιση όλων των δασικών οικοσυστημάτων.

— Έργα για την προστασία του περιβάλλοντος με την εφαρμογή όλων των απαραίτητων μέτρων και ελέγχων για τα ποτάμια μας, τις λίμνες μας, το Θερμαϊκό, την αντιμετώπιση της δυσοσμίας στη Δυτική Θεσσαλονίκη.

— Μέτρα και ένταση των ελέγχων για να λειτουργούν σωστά οι ΧΥΤΑ, η αποκομιδή απορριμμάτων, να ενισχυθεί η ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή. Ταυτόχρονα να μην χρυσοπληρώσουμε άμεσα και έμμεσα τη λειτουργία των νέων πανάκριβων Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων που ανήκουν σε ιδιώτες, να μην προχωρήσει η περεταίρω ιδιωτικοποίηση της αλυσίδας αποκομιδής, επεξεργασίας, ανακύκλωσης των απορριμμάτων. Να μην προχωρήσει η καρκινογόνα καύση.

— Ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων έργων για επάρκεια σε φθηνό και ποιοτικό νερό παντού. Για ολοκλήρωση του αποχετευτικού συστήματος και των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων σε όλες τις Π.Ε, σωστή λειτουργία αυτών.

— Παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο και τις γέφυρες ευθύνης της ΠΚΜ και στο αγροτικό οδικό δίκτυο, μεγάλα τμήματα των οποίων βρίσκονται σε τραγική κατάσταση. Ολοκλήρωση των έργων στο δυτικό τμήμα του περιφερειακού και αναβάθμιση του ανατολικού τμήματος. Να μην παραχωρηθεί η Εγνατία Οδός σε ιδιώτες, να καταργηθούν όλα τα διόδια.

— Ολοκλήρωση αναγκαίων έργων όπως το Μετρό και οι επεκτάσεις του προς τη Δυτική Θεσσαλονίκη αλλά και προς την Τούμπα και τις όμορες περιοχές του Δ.Πυλαίας και ταυτόχρονα να μην τα χρυσοπληρώνουμε άμεσα και έμμεσα με την πολλαπλή φορολογία, τα ακριβά εισιτήρια.

— Άμεση βελτίωση της απαράδεκτης κατάστασης στις αστικές συγκοινωνίες με ενίσχυση των γραμμών, σύγχρονα λεωφορεία, οδηγούς, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, μείωση του εισιτηρίου.

— Έργα για την ανάπτυξη των υποδομών παιδείας, αθλητισμού και πολιτισμού, χωρίς ΣΔΙΤ που αποδεδειγμένα κοστίζουν πολλαπλάσια σε σχέση με τον συμβατικό τρόπο δημοπράτησης και κατασκευής.

— Αναβάθμιση των χώρων πρασίνου, αξιοποίηση των όποιων ελεύθερων χώρων και χώρων πρώην στρατοπέδων, απομάκρυνση στρατοπέδων από τον αστικό ιστό.

— Για το χώρο της ΔΕΘ και το παραλιακό μέτωπο της Θεσ/νίκης θεωρούμε ότι απαιτούνται παρεμβάσεις και διεκδικούμε να μπουν στο επίκεντρο αυτών, οι μεγάλες ανάγκες μιας περιοχής που ασφυκτιά από την έλλειψη χώρων πρασίνου, υποδομών παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού φοιτητικών εστιών, χώρων στάθμευσης κλπ.