Τοποθέτηση της ΛΣ στην ειδική συνεδρίαση της Μ.Ε. της Μ.Ε.Θ για λειτουργία του εργοστασίου παραγωγής τσιμέντων της ΤΙΤΑΝ

Η τοποθέτηση  της «Λαϊκής Συσπείρωσης», στην ειδική συνεδρίαση της Μ.Ε. της Μ.Ε.Θ για τις εξελίξεις σχετικά με τη λειτουργία του εργοστασίου παραγωγής τσιμέντων της εταιρίας ‘’Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ’’» στις 14 07 2020

 

Α. Υπενθυμίζουμε καταρχήν,   ότι η διοίκηση της Περιφέρειας   έχει αρνηθεί επανειλημμένα τα αιτήματα της «Λαϊκής Συσπείρωσης» να έρθει το θέμα για συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο με  την επίκληση της αναρμοδιότητας η οποία βεβαίως είναι προσχηματική. Διότι όπως γνωρίζουμε, ο ΠΕΣΔΑ που προβλέπει την παραγωγή SRF/RDF και την καύση του έχει εγκριθεί από το ΠΣ και άρα είναι αρμόδιο πολιτικά όργανο να τοποθετείται πάνω σε πλευρές της εφαρμογής του σχεδιασμού.

Υπό το βάρος των εξελίξεων, των αντιδράσεων των κατοίκων, φορέων, σωματείων, οδηγηθήκατε στο σημερινό ελιγμό να φέρετε το θέμα για συζήτηση στη ΜΕΘ χωρίς  όμως τη δυνατότητα άμεσης παρουσίας και παρέμβασης των φορέων μέσα από μια δια ζώσης διαδικασία σε κατάλληλο τόπο, με κατάλληλο τρόπο ώστε να ακουστεί η φωνή όλων. Ο χρόνος που επιλέξατε (αρκετούς μήνες από τότε που τέθηκε το ζήτημα) στην καρδιά του καλοκαιριού και ο τρόπος που επιλέχθηκε ως προς τη δυνατότητα να δοθεί λόγος σε όσους ήθελαν να παρέμβουν αναδεικνύει εμφανώς ότι με τη στάση της η Διοίκηση υπηρετεί σκοπιμότητες. Και αυτές δεν μπορούν πια να κρυφτούν. Αφού αντικειμενικά διευκολύνετε την εταιρία να κερδίσει χρόνο, την κυβέρνηση να προχωρήσει στις αποφάσεις της για την υλοποίηση του σχεδιασμού της.

Β. Η συγκεκριμένη εξέλιξη με την αδειοδότηση του ΤΙΤΑΝΑ για την καύση ανακυκλώσιμων υλικών δεν είναι κεραυνός εν αιθρία. Εντάσσεται στην προσπάθεια της κυβέρνησης της ΝΔ, της Διοίκησης της ΠΚΜ και του ΦΟΔΣΑ να προχωρήσει με  γρήγορους ρυθμούς ο αντιλαϊκός σχεδιασμός για τη διαχείριση των απορριμμάτων στη βάση των κατευθύνσεων της ΕΕ και των απαιτήσεων μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων, στη μεταποίηση, στον κατασκευαστικό κλάδο. Ένας σχεδιασμός που βεβαίως πατάει στο στέρεο έδαφος που διαμορφώθηκε επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Αυτός ο αντιλαϊκός σχεδιασμός που εκφράζεται από το ΕΣΔΑ και το ΠΕΣΔΑ ΚΜ, επιτρέπει την καύση απορριμμάτων  και με αυτή τη μορφή, ενσωματώνοντας τις αντίστοιχες οδηγίες της ΕΕ και εξειδικεύοντας την εφαρμογή τους σε επίπεδο της χώρας και της Π.Κ.Μ. και των Δήμων της. Ταυτόχρονα αποτελεί βήμα προς την περεταίρω ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης απορριμμάτων, με την κατασκευή και λειτουργία των ΜΕΑ μέσω ΣΔΙΤ. Διαφαίνεται ο κίνδυνος να πληρώσει ο λαός μας ακόμα μια φορά τα σπασμένα με τα αυξημένα δημοτικά τέλη για να ανταποκρίνονται οι Δήμοι στα νέα gatefee. Ταυτόχρονα αυτές οι μονάδες είναι πανάκριβες, δεσμεύοντας ένα τεράστιο ποσό από ΠΔΕ και ΕΣΠΑ για την κατασκευή τους τη στιγμή που διατίθενται ελάχιστοι πόροι πχ για τη σωστή λειτουργία των ΧΥΤΑ και για την προώθηση της ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή. Η συγκεκριμένη λειτουργία των ΜΕΑ, που προβλέπει την παραγωγή RDF/SRF, δρα ανταγωνιστικά στην ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή, διότι αφενός μεν προϋποθέτει συγκεκριμένη ποσότητα σύμμεικτων απορριμμάτων και αφετέρου το μεγαλύτερο ποσοστό του απορριμματογενούς καυσίμου RDF αποτελείται από ανακυκλώσιμα υλικά.

Γ. Η έγκριση της καύσης απορριμματογενών καυσίμων στην τσιμεντοβιομηχανία ΤΙΤΑΝ πολλαπλασιάζει τους  κινδύνους για την υγεία του λαού τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας εργασίας, μεγαλώνοντας την εκπομπή επικίνδυνων ρύπων όπως επικίνδυνων οργανικών ουσιών (διοξίνες φουράνια κλπ), βαριών μετάλλων, ΝΟ2 αιωρούμενων σωματιδίων κ.α. στην ευρύτερη  πολλαπλά επιβαρυμένη περιοχή από τη δράση και άλλων ρυπογόνων βιομηχανιών και προστίθεται σε αυτή. Μεγαλώνει παραπέρα τους κινδύνους για βιομηχανικό ατύχημα μεγάλης έκτασης.

 • Καμιά εγγύηση δεν υπάρχει για τον ισχυρισμό ότι «η συνεπεξεργασία εναλλακτικών καυσίμων RDF/SRF είναι μια καθόλα ασφαλής διαδικασία» επειδή χρησιμοποιούνται οι βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές και υπάρχει «υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής, υψηλών περιβαλλοντικών επιδόσεων». Αφού πριν από όλα οι όροι και οι προϋποθέσεις για αυτή τη συνεπεξεργασία με βάση την περιβαλλοντική νομοθεσία και τις ΕΕ οδηγίες, διαμορφώνονται προκειμένου να υπηρετήσουν το καπιταλιστικό κέρδος και ακόμα και σε αυτή την περίπτωση γίνονται λάστιχο όταν η τήρησή τους δεν μπορεί να το εγγυηθεί. Να σημειώσουμε εδώ ότι η γνωμοδότηση του ΤΕΕ από επιστημονική σκοπιά δεν προσφέρει κανένα νέο στοιχείο και δεδομένο πρωτογενούς έρευνας, στηρίζεται δε αποκλειστικά στα δεδομένα τις παραδοχές  και τους ισχυρισμούς της ΜΠΕ της εταιρίας,  διατυπώνοντας κάποια ανούσια και εύκολα να παρακαμφθούν ως προς το διακηρυγμένο στόχο τους ευχολόγια.
 • Ο ισχυρισμός για την εφαρμογή μεθόδων που αποτρέπουν πλήρως τη δημιουργία και έκλυση διοξινών και φουρανίων  είναι κάλπικος. Αποκρύπτεται, ότι κατά την για οποιαδήποτε λόγο έναρξη και παύση της λειτουργίας και μέχρι να επανέλθουν οι κανονικές συνθήκες λειτουργίας, δεν παίρνονται υπόψη οι όποιες μετρήσεις γίνονται και οι διοξίνες, τα φουράνια και άλλοι ρύποι “χτυπάνε κόκκινο”. Επιπλέον, η κατανομή των θερμοκρασιών γενικά είναι ανομοιόμορφη σε ένα  περιστροφικό κλίβανο, ακόμα και σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας, κι αυτή είναι μόνο μια πλευρά μιας διαδικασίας που γίνεται πιο πολύπλοκη από την εν γένει ανομοιομορφία του RDF. Σημειώνουμε επίσης, ότι για τις διοξίνες και τα φουράνια,  δεν υπάρχουν θεσμοθετημένα όρια για τον ατμοσφαιρικό αέρα, ενώ ταυτόχρονα σύμφωνα με τη νομοθεσία, επιτρέπονται 60 ώρες το έτος, ως χρονικά όρια υπερβάσεων ανά ελεγχόμενο ρύπο, για καθένα από τους τσιμεντοκλιβάνους. Υπάρχουν σοβαρές επιφυλάξεις από τον τεχνικό κόσμο για τις επιπτώσεις που έχει η ενσωμάτωση  τοξικών και επικίνδυνων χημικών στο παραγόμενο τσιμέντο και την ασφάλεια των κατασκευών.
 • Τα μικροσωματίδια (PM5) που με βάση τις «διαθέσιμες βέλτιστες τεχνικές» θα εξακολουθούν να διασπείρονται ανεξέλεγκτα στην ευρύτερη περιοχή φορτώνοντας το αναπνευστικό σύστημα με άκρως επικίνδυνα φορτία βαρέων μετάλλων κλπ, ούτε καταγράφονται καν σε συνεχή βάση και ούτε και μελετώνται ως προς τις επιβλαβείς επιπτώσεις τους. Ακόμα και η μείωση των σωματιδίων PM 10, για την οποία η εταιρία επαίρεται, έγινε  μόνο όταν αυτό ανταποκρίνονταν στους όρους της δικής της κερδοφορίας και όχι γιατί την έπιασε κανένας πόνος για το περιβάλλον και το λαό.
 • Οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον εκτιμώνται στις θεωρητικές προδιαγραφές λειτουργίας των αποτεφρωτήρων και όχι σε εκτεταμένες επιδημιολογικές μελέτες. Όπου υπάρχουν στοιχεία τέτοιων μελετών (πχ Βόλος, Ισπανία) καταρρίπτουν τους ισχυρισμούς για την φιλική και αβλαβή τέτοια δραστηριότητα. Δεν είναι τυχαία η σημαντική στατιστική διαφορά στις καρκινογενέσεις μεταξύ ανατολικής και δυτικής Θεσσαλονίκης, που επιβαρύνεται από πολλές ρυπογόνες δραστηριότητες.
 • Τα δεδομένα της ΜΠΕ για τη διασπορά των ρύπων με βάση τα μοντέλα για την κατεύθυνση τους είναι αναξιόπιστα αφού στηρίζονται σε απαρχαιωμένα δεδομένα(ούτε χάρτες   συνόδευαν την ΜΠΕ) και δεν αξιοποιούν τα σύγχρονα δεδομένα π.χ. του εργαστηρίου μετεωρολογίας του ΑΠΘ.
 • Δεν τεκμηριώνεται πουθενά στην ΜΠΕ, αυτό που ορισμένοι στον οίστρο τους διαδίδουν, ότι θα επιτευχθεί θεαματική μείωση ορισμένων ρύπων με την προσθήκη του απορριμματογενούς καυσίμου. Σε κάθε περίπτωση παρακάμπτοντας τις τεράστιες επιστημονικοτεχνικές δυνατότητες, αλλά και τα μέτρα προστασίας ώστε να μειωθούν αποφασιστικά οι κίνδυνοι για  τα λαϊκά στρώματα τα μονοπώλια,    καλούν το λαό να διαλέξει από το αν θα αρρωστήσει με μείγμα που θα περιέχει λιγότερα η περισσότερα απορριμματογενή καύσιμα ή πετ-κοκ.
 • Είναι μύθος ότι με την καύση των απορριμματογενών καυσίμων πετυχαίνεται η καλύτερη δυνατή και φιλική προς το περιβάλλον ενεργειακή αξιοποίηση τους. Η πραγματική ανακύκλωση για ανάκτηση υλικών και η πρόληψη παραγωγής απορριμμάτων, εξοικονομεί περισσότερη ενέργεια. Αυτή την αλήθεια την αναγνωρίζει ακόμα και η Παγκόσμια Τράπεζα. Για το χαρτί πχ η ενεργειακή εξοικονόμηση που διασφαλίζεται από την ανακύκλωσή του είναι 9πλάσια της αποτέφρωσης.

Δ. Η κατηγορία περί λαϊκισμού όσων αντιδρούν, «που πάνω του χτίζονται πολιτικές καριέρες», δεν μπορεί να αγγίξει όσους έχουν σαφή και κατηγορηματική αντίθεση με αυτή τη λογική διαχείρισης των απορριμμάτων. Μπορείτε να την απευθύνετε στο ΣΥΡΙΖΑ και στην παράταξη του στην ΠΚΜ, σε άλλες παρατάξεις, που ως γνωστό στηρίζουν στη στρατηγική της ΕΕ για τη διαχείριση των απορριμμάτων και της χρήσης τους ως «εναλλακτικών καυσίμων» στην τσιμεντοβιομηχανία. Ο ΣΥΡΙΖΑ αφενός, υπέγραψε 4 μέρες πριν τις εκλογές μέσω του Αν. Υπ. Σ. Φάμελλου τη γνωστή συμφωνία με τις τσιμεντοβιομηχανίες για την αξιοποίηση των απορριμματογενών καυσίμων και σήμερα λέει, ότι δεν εφαρμόζεται σωστά και με διάλογο. Ταυτόχρονα συνέχισε την ίδια απαράδεκτη κατάσταση της υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης του μηχανισμού περιβαλλοντικού ελέγχου ενώ έβαλε και τη δική του σφραγίδα σε πλήθος περιβαλλοντικών εγκλημάτων με πιο χαρακτηριστικό την κατάσταση που επικρατεί στον ΧΥΤΑ Φυλής στο μεγαλύτερο αστικό κέντρο της χώρας. Σήμερα, υπό το βάρος της λαϊκής δυσαρέσκειας, προσπαθεί μάταια να διαχωριστεί από τις ευθύνες του ενώ συνεχίζει να συμφωνεί με την κυβέρνηση της ΝΔ στην στρατηγική κατεύθυνση για την περεταίρω ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης απορριμμάτων, στην καύση, στην εφαρμογή απαράδεκτων κατευθύνσεων που μεταφέρουν επιπλέον βάρη στη λαϊκή τσέπη όπως η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» που δεν αφορά τους μεγάλους παραγωγούς απορριμμάτων.

Επισημαίνουμε και σήμερα ότι ο αγώνας για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος συνεχίζεται. Και σε αυτή την προσπάθεια οι εκλεγμένοι με τη «Λαϊκή Συσπείρωση» στην ΠΚΜ θα συμβάλουμε με όλες μας τις δυνάμεις.

 

Ενώνουμε τη φωνή μας με τους κατοίκους, τους φορείς, τα σωματεία και διεκδικούμε:

 • Να σταματήσει τώρα η προώθηση της καύσης SRF/RDF στο εργοστάσιο της ΤΙΤΑΝ ΑΕ. Να ανακληθεί εδώ και τώρα κάθε σχετική κυβερνητική αδειοδότηση.
 • Να εξαιρεθεί από τον ΠΕΣΔΑ Κ. Μακεδονίας η πρόβλεψη παραγωγής απορριμματογενούς καυσίμου και η καύση των απορριμμάτων, να μην κατασκευαστούν οι ΜΕΑ με ΣΔΙΤ και τις συγκεκριμένες προβλέψεις για τη λειτουργία τους, να μην τις χρυσοπληρώνουμε.
 • Να μην προχωρήσει η περαιτέρω ιδιωτικοποίηση της αποκομιδής, μεταφοράς και επεξεργασίας απορριμμάτων. Να λειτουργούν σωστά όλες οι υποδομές διαχείρισης απορριμμάτων με τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής για τους εργαζόμενους στην αποκομιδή, στους ΣΜΑ, στους ΧΥΤΑ, στα ΚΔΑΥ και στις ΜΕΑ.
 • Να ενισχυθεί η πρόληψη της παραγωγής απορριμμάτων, η ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή και η μηχανική ανακύκλωση των σύμμεικτων απορριμμάτων, που έτσι κι αλλιώς πρέπει να μειώνονται διαχρονικά, αλλά και η κομποστοποίηση των οργανικών αποβλήτων.
 • Να υπάρξει ουσιαστικός έλεγχος της εργοδοτικής ευθύνης απ’ τους κρατικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς για τα θέματα του επαγγελματικού κινδύνου, της βιομηχανικής ρύπανσης, της πρόληψης ατυχημάτων μεγάλης έκτασης ανατρέποντας το σημερινό αντιλαϊκό πλαίσιο
 • Να δημιουργηθεί δημόσιος σταθμός μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην περιοχή του Τιτάνα-Ευκαρπίας με δυνατότητα ελέγχου όλων των ρύπων των ειδικά των διοξινών και φουρανίων.
 • Με ευθύνη του κράτους και σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια να διεξαχθεί ανεξάρτητη επιστημονική έρευνα για τη μελέτη της ρύπανσης στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης και των σωρευτικών επιπτώσεών της.
 • Να συσταθεί με ευθύνη του κράτους εξειδικευμένη ομάδα ιατρών για την διεξαγωγή επιδημιολογικής έρευνας για τις επιπτώσεις της ρύπανσης στην υγεία του πληθυσμού.
 • Να υποχρεωθεί να πληρώσει ο όμιλος τις διαπιστωμένες βλάβες στο περιβάλλον και την υγεία και την αποκατάστασή τους
 • Να ενισχυθεί άμεσα, η πρωτοβάθμια υγεία στην περιοχή, με αποτελεσματικές πλήρως στελεχωμένες και εξοπλισμένες δομές, με Κέντρο Υγείας ενταγμένο στο δημόσιο σύστημα με πρωτεύοντα ρόλο στην πρόληψη.
 • Να ενισχυθεί άμεσα με αποτελεσματικές πλήρως στελεχωμένες και εξοπλισμένες δομές Κέντρο Υγείας ενταγμένο στο δημόσιο σύστημα στην περιοχή με πρωτεύοντα ρόλο στην πρόληψη.
 • Να αρθούν οι προβλέψεις του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού που διευκολύνουν την επικίνδυνη γειτνίαση βιομηχανικών μονάδων με κατοικημένες περιοχές.

 

Καλούμε τους εργαζόμενους, τα λαϊκά στρώματα της περιοχής μας σε αντεπίθεση απέναντι στους σχεδιασμούς των επιχειρηματικών ομίλων και των κυβερνήσεων, στην κατεύθυνση ριζικών αλλαγών σε επίπεδο εξουσίας και οικονομίας, που θα επιτρέψουν έναν ολοκληρωμένο επιστημονικό σχεδιασμό και στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων με αποκλειστικό κριτήριο τις κοινωνικές ανάγκες, την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος. Εργαλείο για την υλοποίηση αυτού του σχεδιασμού θα είναι ένας ενιαίος κρατικός φορέας που θα συγκεντρώσει πόρους και δυναμικό και θα διαχειρίζεται αποκλειστικά όλη την αλυσίδα αποκομιδής, μεταφοράς, διαχείρισης των απορριμμάτων

Τέλος, κυρίες και κύριοι της Διοίκησης σας ενημερώνουμε ότι ο πραγματικός συσχετισμός δυνάμεων έξω από την «υγειονομική ζώνη» που έχετε διαμορφώσει στη σημερινή συζήτηση είναι ενάντια στην καύση. Αργά ή γρήγορα θα αναλάβετε τις ευθύνες που σας αναλογούν και το αντίστοιχο πολιτικό κόστος διότι η καύση απορριμμάτων έχει τελικά πάνω της και τη σφραγίδα της παράταξης σας, τη σφραγίδα Τζιτζικώστα, αλλά και τη σφραγίδα όσων έχουν τεράστιες ευθύνες και τώρα προσπαθούν να διαχωριστούν υπό το βάρος της λαϊκής δυσαρέσκειας.